Κυριακή 22 Απριλίου 09:40      10°-21° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Αιτήσεις εγγραφής στο Δημοτικό Βρεφοκομείο

Πάτρα: Αιτήσεις εγγραφής στο Δημοτικό ΒρεφοκομείοΑπό τον Δήμο Πατρέων γίνεται γνωστό ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων για το έτος 2016 - 2017 θα υποβάλλονται στα γραφεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών (Σωτηριάδου 6), από 20 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2016.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Αίτηση
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Βεβαίωση εργασίας μητέρας & φωτοτυπία ενσήμων (τελευταίου τριμήνου), ή βεβαίωση εργοδότη ενσήμων προκειμένου για εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία απαιτείται βεβαίωση έναρξης εργασιών και τελευταία ταχυπληρωμή (ειδοποιητήριο).
Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού καθώς και από το βιβλιάριο υγείας φωτοαντίγραφο με τα εμβόλια που προβλέπονται.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986.
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας φορολογικού έτους 2015 ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 (Ε1).
Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
Αίτηση
Βεβαίωση εργασίας μητέρας & φωτοτυπία ενσήμων (τελευταίου τριμήνου) ή βεβαίωση εργοδότη προκειμένου για εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία απαιτείται βεβαίωση έναρξης εργασιών και τελευταία ταχυπληρωμή (ειδοποιητήριο).
Βεβαίωση γιατρού για την καλή υγεία του παιδιού καθώς και αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται.
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας φορολογικού έτους 2015 ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 (Ε1).
Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας (για αλλοδαπούς γονείς).
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [09:40:02]