Κυριακή 25 Μαρτίου 01:30      7°-14° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Η Βενετσάνα Κυριαζοπούλου πρόεδρος του δικτύου UNIADRION

Η Βενετσάνα Κυριαζοπούλου πρόεδρος του δικτύου UNIADRIONΣτη Γενική Συνέλευση του δικτύου των Πανεπιστημίων Αδριατικής-Ιονίου UNIADRION, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Zadar, στην Κροατία, στις 5-6 Μαΐου, πρόεδρος του δικτύου για το διάστημα Ιούνιος 2016-Μάιος 2017 εξελέγη η πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου.
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης αποφασίστηκε, επίσης, η τροποποίηση του καταστατικού του δικτύου, το οποίο πλέον λαμβάνει τη μορφή του συνδέσμου (association) και αποκτά τη νομική υπόσταση που του επιτρέπει να υποβάλει ή/και να συμμετέχει σε ερευνητικές/εκπαιδευτικές προτάσεις.
Το UNIADRION είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη μακρο-περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου EUSAIR. Η νέα αυτή καταστατική μορφή τού προσδίδει νέα δυναμική στη διεκδίκηση πόρων, στο πλαίσιο των προσκλήσεων της Ε.Ε., αλλά και της μακροπεριφέρειας. Το δίκτυο σήμερα αποτελείται από 37 Πανεπιστήμια σε οκτώ χώρες, ενώ τη χρονιά αυτή υποβλήθηκαν αιτήσεις ένταξης από τρία νέα Πανεπιστήμια.
Στη φετινή Γ.Σ. το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπροσωπήθηκε από τον αναπληρωτή Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας & Υποδομών, Ενέργειας & Αειφορίας, Καθηγητή Γ. Αγγελόπουλο, ο οποίος στην ομιλία του, κατά την ανάληψη της προεδρίας, εστίασε στη σημασία των συνεργιών των Πανεπιστημίων του δικτύου στους τομείς έρευνας και εκπαίδευσης, αλλά και την αναγκαιότητα ανάπτυξης ουσιαστικών συνεργασιών με τη βιομηχανία και τον ιδιωτικό τομέα, τονίζοντας τη σημασία που αποκτά σήμερα η αειφορία και η κυκλική οικονομία. Προτάθηκαν δε μηχανισμοί που θα στηρίξουν την προσπάθεια διασύνδεσης του ιδιωτικού τομέα/βιομηχανίας.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:30:25]