Παρασκευή 20 Απριλίου 08:09      10°-25° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Διπλασιάστηκαν τα κέρδη 100 μεγάλων επιχειρήσεων

Διπλασιάστηκαν τα κέρδη 100 μεγάλων επιχειρήσεωνΑπό την ανάλυση των δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων των ετών 2014 και 2015, 100 επιχειρήσεων όλων των κλάδων (εκτός τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών και εταιριών άλλων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων) προκύπτει διπλασιασμός των καθαρών κερδών το 2015 έναντι του 2014 (2015: €898 εκ., 2014: €466 εκ.), αν και οι πωλήσεις τους παρουσίασαν μείωση 11% την αντίστοιχη περίοδο (2015: €33,0 δισ., 2014: €37,1 δισ.).
Το αποτέλεσμα αυτό, σύμφωνα με το τμήμα οικονομικών αναλύσεων της ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση του κόστους πωλήσεων κατά 16,3% το 2015/2014 αυξάνοντας το περιθώριο μικτού κέρδους κατά 5,2 ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο μικτού κέρδους 2015: 19,3%, 2014: 14,1%), γεγονός στο οποίο συνέβαλαν κυρίως η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Σημειώνεται ότι, 63 από τις 100 επιχειρήσεις ανήκαν στις 300 μεγαλύτερες βάσει πωλήσεων 2014 και κάλυπταν το 45% των συνολικών πωλήσεων των 300 επιχειρήσεων.
Σημειώνεται ότι, από τις 53 κερδοφόρες επιχειρήσεις του 2014 στο σύνολο των 100 επιχειρήσεων 44 παρέμειναν κερδοφόρες, ενώ 9 έγιναν ζημιογόνες το 2015. Αντίθετα, από τις 47 ζημιογόνες του 2014 στο σύνολο των 100 επιχειρήσεων 29 παρέμειναν ζημιογόνες, ενώ 18 «μετακινήθηκαν» στην κερδοφορία το 2015.

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [08:09:11]