Δευτέρα 16 Ιουλίου 13:38      19°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΤτΕ: Μείωση επιτοκίων στα τραπεζικά δάνεια

ΤτΕ: Μείωση επιτοκίων στα τραπεζικά δάνειαΜείωση εμφάνισαν τον Μάρτιο του 2016 τα επιτόκια νέων και υφιστάμενων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων μειώθηκε κατά 26 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 4,65%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,66%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,74%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,00%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε, επίσης, κατά 5 μονάδες βάσης στο 7,39%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου παρουσίασε μείωση κατά 80 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,17%.

Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε αμετάβλητο στο 5,62%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης στο 5,04%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 90 μονάδες βάσης στο 3,93%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,62%.

Όσον αφορά τα υφιστάμενα δάνεια, το μέσο επιτόκιο δανείων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,97%. Τo μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρουσίασε μείωση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,68%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,02%, ενώ αυτό των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 5,17%.

Επιτόκιο καταθέσεων

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο έναντι του προηγούμενου μήνα στο 0,48%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,15%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,21%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε μείωση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,88%.

Την ίδια ώρα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρουσίασε μείωση κατά 3 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,48%. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε επίσης κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,97%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,03%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις υποχώρησε κατά 4 μονάδες βάσης και ανήλθε στο 0,96%.

Πηγή: naftemporiki.grΑποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [13:38:03]