Παρασκευή 27 Απριλίου 03:41      14°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα:  Εγκρίθηκαν οι προσλήψεις στον Κοινωνικό Οργανισμό

Πάτρα: Εγκρίθηκαν οι προσλήψεις στον Κοινωνικό ΟργανισμόΣτην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 29 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες ο Δήμος Πατρέων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών σε κοινωνικές υπηρεσίες.
Την απόφαση για τις 29 προσλήψεις εποχικού προσωπικού έλαβε τη Μ. Δευτέρα σε συνεδρίασή του το ΔΣ του Κοινωνικού Οργανισμού και η χρηματοδότηση των θέσεων θα προέλθει από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά 8 θέσεις της κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών διάρκειας έντεκα (11) µηνών, για τους ∆ημοτικούς Παιδικούς Σταθµούς του τµήµατος Παιδικής Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής, που προέκυψαν λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων, λόγω αύξησης θέσεων νηπίων και θεωρείται απαραίτητη η άµεση κάλυψή τους προς αποφυγή αναστολής λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών, καθώς και για την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας τους λόγω του µεγάλου αριθµού των εξυπηρετούµενων παιδιών.
Επίσης, θα γίνουν 3 προσλήψεις ΔΕ Φυλάκων, διάρκειας οκτώ µηνών, που προέκυψαν λόγω λειτουργίας του Πάρκου Εκπαιδευτικών ∆ράσεων και του 5ου Θερινού Κ∆ΑΠ, του τµήµατος Παιδικής Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής και λόγω των κρουσµάτων διάρρηξης - κλοπής και πρόκλησης ζηµιών, που έχουν ήδη σηµειωθεί και σηµειώνονται καθηµερινά στον χώρο που φιλοξενεί τη λειτουργία των συγκεκριµένων δοµών, καθώς και για την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας τους λόγω του µεγάλου αριθµού των εξυπηρετούµενων παιδιών.
Επιπλέον, θα γίνουν 8 προσλήψεις προσωπικού του τµήµατος Κοινωνικής Υποστήριξης Ευπαθών Οµάδων µε συµβάσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας οκτώ µηνών και συγκεκριµένα:
• 3 θέσεων ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
• 3 θέσεων ΥΕ Βοηθητικών εργασιών
• 1 θέσης ΔΕ οδηγού µε δίπλωµα Δ΄ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
• 1 θέσης ΤΕ ∆ιοικητικού µε γνώσεις χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα επεξεργασίας κειµένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου.
Τέλος, αποφασίστηκε η πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση οκτώ μηνών, (6 ΚΑΠΗ και 4 Βοήθεια στο Σπίτι) για το Τµήµα Τρίτης Ηλικίας με τις εξής ειδικότητες:
• 4 θέσεων ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών
• 2 θέσεων ΤΕ Φυσικοθεραπευτών
• 3 θέσεων ΤΕ Νοσηλευτών
• 1 θέσης ∆Ε Οδηγών (Αδεια οδήγησης Γ' Κατηγορία).
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:41:33]