Πέμπτη 21 Ιουνίου 09:56      18°-28° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Η σημασία της Βιολογικής Γεωργίας στον Χωροταξικό Σχεδιασμό και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Η σημασία της Βιολογικής Γεωργίας στον Χωροταξικό Σχεδιασμό και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
Η χωρική διάρθρωση των περιοχών ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα προσδιορίζεται με προοπτική δεκαπέντε ετών από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί µέσω της κατανομής χρήσεων γης και της περιφερειακής ανάπτυξης, να προωθήσει τη χωρική ανάπτυξη που να ενσωματώνει τις αρχές τις αειφορίας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στον Χωροταξικό Σχεδιασμό της οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητές της προκειμένου να προωθήσει αειφόρο ανάπτυξη στηριζόμενη στο τρίπτυχο: Προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική ισότητα, συνοχή και οικονομική ευημερία.
Βασική προτεραιότητα για να καταστεί η Δυτική Ελλάδα περιοχή αειφόρου ανάπτυξης με αναγνωρίσιμη ανταγωνιστικότητα είναι η ενίσχυση του πρωτογενή τομέα ως σημαντικού παραγωγικού πόρου, με φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα, μέσα από τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωσή του. Οι δυναμικές ζώνες του πρωτογενούς τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων είναι οι πεδινές περιοχές της Ηλείας, της Δυτικής Αχαΐας, του Αγρινίου και του Μεσολογγίου. Στις ζώνες αυτές μπορεί να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα με την ανάπτυξη της συμβολαιακής γεωργίας, την παραγωγή προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης και της βιολογικής γεωργίας λαμβάνοντας υπόψη την προστασία, τη διατήρηση και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου.
Η βιολογική γεωργία αφορά σε ένα σχετικά μικρό μέρος των καλλιεργούμενων γεωργικών εκτάσεων, αλλά η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα αυξάνεται συνεχώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της IFOAM και της FiBL (2016) στο τέλος του έτους 2014 στην ΕΕ, καλλιεργούνταν με το βιολογικό τρόπο παραγωγής 10,3 εκατομμύρια εκτάρια (ha), έκταση που αντιπροσώπευε το 5.7% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης με 260.000 βιοκαλλιεργητές. Στην Ελλάδα η έκταση της βιολογικής γεωργίας ήταν 256.131 εκτάρια και αντιστοιχούσε στο 3,1% της συνολικά καλλιεργούμενης έκτασης. Το μέγεθος της βιολογικής γεωργίας παραμένει ιδιαίτερα μικρό στο σύνολο του αγροτικού τομέα και η δραστηριότητα της πλειονότητας των βιοκαλλιεργητών επικεντρώνεται επιλεκτικά σε ορισμένες καλλιέργειες. Στην Ελλάδα το 2014 η βιολογική καλλιέργεια των δημητριακών αποτέλεσε το 5,5% των συνολικών δημητριακών, η βιολογική ελαιοκαλλιέργεια το 5,1% των συνολικών ελαιοκαλλιεργειών, η βιολογική αμπελοκαλλιέργεια το 4,3% των συνολικών αμπελοκαλλιεργειών, τα βιολογικά λαχανικά το 1,3% των συνολικών λαχανικών και η βιολογική καλλιέργεια εσπεριδοειδών το 0,7% της έκτασης εσπεριδοειδών.
Γεωγραφικά, η έως τώρα εξάπλωση των βιοκαλλιεργειών παρουσιάζει έντονη ανισοκατανομή. Περιορίζεται σε λίγες σχετικά περιφέρειες και χαρακτηρίζεται από θύλακες βιοκαλλιεργητών σε μικρό αριθμό Περιφερειακών Αναπτυξιακών Ενοτήτων μέσα στις περιφέρειες αυτές. Η γεωγραφική περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι η μεγαλύτερη σε αριθμό βιολογικών επιχειρήσεων σε όλη την χώρα με 4.464 μονάδες (4.363 παραγωγούς και 101 μεταποιητές/μεικτές). Οι επιχειρήσεις μεταποίησης βιολογικών προϊόντων των δυναμικών ζωνών μπορούν να συμβάλουν ανταγωνιστικά, αλλά χρειάζονται συστηματική στήριξη για θέματα υιοθέτησης και ανάπτυξης καινοτομιών, εκσυγχρονισμού, βελτίωσης της ποιότητας, της υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων τους. Η παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων για εξαγωγή από τις επιχειρήσεις μεταποίησης μπορεί να προσφέρει αναπτυξιακές δυνατότητες με την εξασφάλιση άμεσης πρόσβασης στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Η βιολογική γεωργία διαφέρει από τα υπόλοιπα συμβατικά συστήματα γεωργίας, αφού προστατεύει το περιβάλλον σε όλα τα στάδια διαχείρισης της παραγωγής. Δεν είναι τυχαίο ότι η αρχική δημιουργία πυρήνων εγκατάστασης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια και την πιστοποίηση του ολλανδικού οργανισμού πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στην περιοχή της Αιγιαλείας στον Ν. Αχαΐας το 1982. Για να διαμορφωθεί μια συλλογική δράση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών στην προώθηση της Βιολογικής Γεωργίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα πρέπει να ενισχυθούν οι θύλακες βιοκαλλιέργειας ως ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχέδιο, να συνδεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, να τους δώσουν κίνητρα και να ληφθούν μέτρα στα τοπικά προϊόντα, στα οποία κάθε χωρική Ενότητα υπερέχει αξιοποιώντας τη δυναμική κάθε περιοχής. Οι θύλακες βιοκαλλιεργητών δίδουν πληθώρα πλεονεκτημάτων όπως, αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος λόγω βελτίωσης της αειφορικότητας, ταχύτερη και καλύτερη υιοθέτηση καινοτομιών, καλύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων της καλλιέργειας. Στην Περιφερειακή Αναπτυξιακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας αναπτύσσεται η βιολογική ελαιοκαλλιέργεια, βιολογική καλλιέργεια εσπεριδοειδών και η καλλιέργεια αρωματικών φυτών. Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Ενότητα Αχαΐας έχει τις μεγαλύτερες προοπτικές επέκτασης της βιολογικής καλλιέργειας στα τοπικά προϊόντα της, όπως είναι η κορινθιακή σταφίδα, τα αμπελουργικά προϊόντα και τα κηπευτικά. Στην Περιφερειακή Αναπτυξιακή Ενότητα Ηλείας και ειδικά στους Δήμους Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως και Ανδρίτσαινας - Κρεστένων παρατηρείται μια στροφή σε προϊόντα της βιολογικής καλλιέργειας ιδίως στα τοπικά δενδροκομικά προϊόντα, τα αμπελουργικά προϊόντα, τα κηπευτικά προϊόντα, καρπούζια, πεπόνια, και πατάτα. Για τη χωροταξική κατανομή των βιολογικών καλλιεργειών, εκτός από τις ευνοϊκές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες και την αυξανόμενη ζήτηση για παραγωγή βιολογικών προϊόντων βασικό κριτήριο αποτελεί το μέγεθος των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Με δεδομένο δε ότι τα οφέλη των βιολογικών τοπικών προϊόντων έχουν ως αποδέκτη τον καταναλωτή, το περιβάλλον και τον βιοκαλλιεργητή απαιτείται χωροταξικός σχεδιασμός κατά Περιφερειακή Αναπτυξιακή Ενότητα με ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση γης. Επίσης το επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μπορεί να προσφέρει σημαντική τεχνογνωσία για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας.

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [09:56:03]