ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Επιστολή Γ. Καρατζά για τα προπονήτηρια του Απόλλωνα

Επιστολή Γ. Καρατζά για τα προπονήτηρια του ΑπόλλωναΑπό το μέλος της ΚΑΕ Απόλλων, ιστορικό στέλεχος του Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής για τα προπονητήρια, Γιώργο Καρατζά, λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή:
«ΤΟ «ΧΡΟΝΙΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ»

Δυστυχώς, είμαι υποχρεωμένος να δημοσιεύσω τα πιο κάτω στοιχεία που αφορούν στη κατασκευή των κλειστών βοηθητικών γηπέδων του ΑΠΟΛΛΩΝΑ στο κεντρικό γήπεδο του Συλλόγου μας.
Παραθέτω λοιπόν λεπτομερώς (δυστυχώς για τους αναγνώστες) τα υπάρχοντα στοιχεία, για να αποδειχθεί ότι αυτοί που ασχολήθηκαν με τις κατασκευές των βοηθητικών γηπέδων δεν είναι ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ αλλά άνθρωποι και αποδεδειγμένα πλέον σίγουρα ΑΠΟΛΛΩΝΙΣΤΕΣ.

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
Η σχετική συνολική δαπάνη για τη κατασκευή των κλειστών βοηθητικών γηπέδων πρέπει να διαχωριστεί σε δύο στάδια, ως εξής:
Α.ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ (ΜΟΝΟ)
Την άνοιξη του 2008, επί προεδρίας κ.Ι. Βερβίτα το Δ.Σ. του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, εξέτασε την εκμετάλλευση του πίσω ακάλυπτου χώρου για τις ακαδημίες μας.
Προσεγγίσαμε λοιπόν (Βερβίτας-Καρατζάς-αείμνηστος Ανδρέας) τους κοινούς γνωστούς Νίκο και Γιάννη Φραγκοπαναγιώτη (δεν ήταν τότε ούτε μέλη στο Δ.Σ. του ΑΠΟΛΛΩΝΑ) και τους παρακαλέσαμε να μελετήσουν το θέμα με μία προμελέτη, ώστε να δούμε τι είναι δυνατόν να πραγματοποιήσουμε.
Ο Ι. Φραγκοπαναγιώτης ανέθεσε στο μελετητή Πολιτικό Μηχανικό κ. Δημ.Πολύζο (κοινός γνωστός και με Καρατζά), ο οποίος λόγω της γνωριμίας μας, αλλά και για τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ, συνέταξε χωρίς αμοιβή (περίπου 7.500,00€) την σχετική μελέτη.
Σύμφωνα με τις προμετρήσεις της μελέτης αυτής κατατέθηκε στις 23/05/2008 προσφορά προς τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ, κατά την οποία η συνολική δαπάνη κατασκευής του υπόστεγου (μόνο) ανερχόταν σε 140.550,00€ (χωρίς ΦΠΑ).
Ο τότε Πρόεδρος και όλοι μας κάναμε προσπάθειες για τη χρηματοδότηση του έργου. Τελικά αποφασίστηκε η κατασκευή του υπόστεγου, υπολογίζοντας ότι τουλάχιστον με 50.000,00€ θα μας επιχορηγούσε η Γ.Γ.Α. (Υφυπουργός Ιωαννίδης), 50.000,00€ θα χρηματοδοτούσε προσωρινά ο Ι. Φραγκοπαναγιώτης και 50.000,00€ θα έβαζε ή θα έβρισκε από δωρεές ο τότε Πρόεδρος.

Έτσι στις 3 Ιουνίου του 2008 υπογράφηκε το σχετικό ιδιωτικό εργολαβικό συμφωνητικό, ύψους 129.153,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), λόγω των παρακάτω:
1. Κατόπιν ενεργειών του Ι. Φραγκοπαναγιώτη, ο οποίος εκμεταλλευόμενος προς όφελος του Απόλλωνα την μακροχρόνια εμπορική σχέση με την εταιρεία "Μπήτρος ΑΕΒΕΕ" , χωρίς καμία υποχρέωση του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, σημαντική ποσότητα σιδήρου που ανήλθε σε περίπου 9.000€ (πλέον ΦΠΑ)
2. Επίσης και μια μικρότερη ποσότητα η Πατρινή εταιρεία Βιεμετάλ (ενέργειες Καρατζά) που ανήλθε σε περίπου 2.000€.
Στις 21/12/2008 (πρόεδρος ο κ. Βερβίτας), εκδόθηκαν από τη "Ν. Φραγκοπαναγιώτης ΑΕΚΕ" δύο τιμολόγια που αφορούσαν μόνο στη κατασκευή του μεταλλικού σκελετού του υπόστεγου. Η συνολική δαπάνη των τιμολογίων αυτών (χωρίς Φ.Π.Α.) είναι:
599,35 + 97.546,25 = 98.145,60€(1η επιμέτρηση)
Η πρώτη φάση του έργου ολοκληρώθηκε με ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ τόσο από τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ, όσο και από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
Πάραυτα και χωρίς να ζητήσει δέσμευση με συμφωνητικό αποφασιστεί , να συνεχίσουμε τις εργασίες ώστε τα υπόστεγα να κλείσουν πλήρως και να αποκτήσουμε έτσι δύο σύγχρονα κλειστά βοηθητικά γήπεδα.
Όταν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, εκδόθηκε στις 31-12-2009 και τρίτο τιμολόγιο για τις κατασκευές αυτές, συνολικής δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), 72.238,30€ (2η επιμέτρηση).

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ
Τελικά η συνολική δαπάνη για τα κλειστά πλέον βοηθητικά γήπεδα, μαζί με τις πλαγιοκαλύψεις, τα γραφεία προπονητών, τον πρόβολο προς το κεντρικό γήπεδο και τις κερκίδες, ανήλθε μέχρι 31/12/2009 στο άθροισμα των ποσών των τριών πιο πάνω τιμολογίων, ήτοι με τον Φ.Π.Α. στο ποσό των 202.756,73€.
Πέραν της κατασκευής των γηπέδων και λόγω της ανάγκης εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκαν και επιπλέον κατασκευές στα γήπεδα, με αποτέλεσμα η συνολική οφειλή του ΑΠΟΛΛΩΝΑ μέχρι 20/11/2012 για τις κατασκευές είχε ανέλθει ΣΤΟ ΕΥΤΕΛΕΣ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 210.282,00€.
Το παραπάνω ποσό των 210.282,00€ είχε συμφωνηθεί και με το από 01-03-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ ΑΠΟΛΛΩΝΑ και Ν. Φραγκοπαναγιώτης ΑΕΚΕ.
Για το ευτελές αυτό ποσό ο Ι. Φραγκοπαναγιώτης δεν εισέπραξε ούτε ένα ευρώ από τον Ιούνιο του 2008 μέχρι 20/11/2012 (4,5 χρόνια δηλαδή), ούτε καν τον φόρο του και τον Φ.Π.Α. του (33.500,00€), δίνοντας έτσι το καλό παράδειγμα και για κάποιους άλλους «Απολλωνιστές».
Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι ο Ι. Φραγκοπαναγιώτης έχει προβεί κατά καιρούς και σε διάφορες δαπάνες για κατασκευές στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ, τις οποίες ποτέ δεν έχει χρεώσει και μετά και τις τελικές επιμετρήσεις η συνολική δαπάνη τους είναι της τάξεως, των 12.400,00€ πλέον ΦΠΑ.
Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη ζημιά που προξένησε ο Ι.Φραγκοπαναγιώτης στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ, από τη κατασκευή των κλειστών βοηθητικών γηπέδων, τα οποία πλέον αποτελούν ένα ακόμα συμπλήρωμα- κόσμημα για το γηπεδικό συγκρότημά μας, για το οποίο όλοι οι ΑΠΟΛΛΩΝΙΣΤΕΣ είμαστε υπερήφανοι.
Γ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Είναι υποχρέωση όμως να σχολιαστούν και μερικές κακόβουλες ανακρίβειες, οι οποίες διαδίδονται εσκεμμένα από μερικούς ευτυχώς ολίγους «Απολλωνιστές», για τα θέματα που αφορούν στη κατασκευή των κλειστών βοηθητικών γηπέδων.
Διαδίδεται λοιπόν πως η «προσφορά του Ι. Φραγκοπαναγιώτη για τη κατασκευή του υπόστεγου ήταν υπερβολική» (εκ των υστέρων βέβαια, οκτώ χρόνια μετά και όταν όλες οι κατασκευές έχουν περαιωθεί).
• Αρχικά αμφισβητήθηκαν οι τιμές μονάδος της προσφοράς, από στοιχεία όμως που υπάρχουν για τη περίοδο των κατασκευών (τιμές σιδήρου - συμφωνητικά για παρόμοια έργα), προκύπτει ότι οι τιμές της προσφοράς ήταν συμφέρουσες για τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ και σίγουρα μικρότερες από τον μέσο όρο τιμών της αγοράς κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου.
• Στη συνέχεια αμφισβητήθηκαν οι ποσότητες (τα βάρη) των μεταλλικών κατασκευών (70.000,00χγρ), από τα υπογεγραμμένα στοιχεία όμως των επιμετρήσεων των σχεδίων με τα οποία κατασκευάστηκαν τα υπόστεγα, προκύπτει ότι τα βάρη όχι μόνο δεν ήταν μικρότερα των 70.000,00χγρ, αλλά τελικά ήταν της τάξεως των 74.400,00χγρ. Όποιος εξάλλου αμφισβητεί τις υπογεγραμμένες επιμετρήσεις, μπορεί να προσφύγει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για σχετική πραγματογνωμοσύνη.

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Όλα όσα ανέφερα παραπάνω αφορούν μόνο στη κατασκευή των κλειστών βοηθητικών γηπέδων του ΑΠΟΛΛΩΝΑ και λοιπές άλλες συμπληρωματικές κατασκευές στα γήπεδα.
Είναι προφανές λοιπόν, κατά την άποψή μου, ότι έγινε κατορθωτό, λόγω Ι. Φραγκοπαναγιώτη και μόνο, ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ να συμπληρώσει το άρτιο γηπεδικό του συγκρότημα με τα δύο σύγχρονα κλειστά βοηθητικά γήπεδα, για τα οποία όλοι οι Απολλωνιστές είμαστε υπερήφανοι.
Εξάλλου το κόστος των κατασκευών έχει επιβεβαιωθεί και συμφωνηθεί όπως προανέφερα μεταξύ ΑΠΟΛΛΩΝΑ και Ι. Φραγκοπαναγιώτη με το από 01-Μαρτίου-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό (Πρόεδρος του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ο αείμνηστος Ανδρέας).
Επομένως είναι προφανές ότι δεν υπάρχει "ΧΡΟΝΙΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ", αλλά κάποιοι μη έχοντας όραμα και ιδέες το κατασκεύασαν για τη προεκλογική τους εκστρατεία, αδιαφορώντας για το κακό που θα προκαλέσουν για ακόμη μια φορά στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ.


Ευχαριστώ για τη φιλοξενία»

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [00:36:31]