Παρασκευή 20 Απριλίου 15:47      10°-25° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Μαρία Σπυράκη: Να πάνε στο προσφυγικό τα αδιάθετα του προϋπολογισμού της Ε.Ε.

Μαρία Σπυράκη: Να πάνε στο προσφυγικό τα αδιάθετα του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Να χρησιμοποιήσουμε για το προσφυγικό τα αδιάθετα χρήματα του προϋπολογισμού της ΕΕ - Πρόταση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος έγινε πρωτοβουλία στην οποία συμμετείχε η Μαρία Σπυράκη.
Σε ανακοίνωση της η κ. Σπυράκη αναφέρει:
Στη συνεδρίαση του Προεδρείου του ΕΛΚ στις αρχές Μαρτίου στην Κολωνία, επτά Ευρωβουλευτές συναντηθήκαμε προκειμένου να αναζητήσουμε τρόπους οικονομικής ενίσχυσης για χώρες που αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες, όπως η προσφυγική κρίση, και λαμβάνουν δράσεις πάνω από τις δυνατότητες τους.
Η πρόταση στην οποία καταλήξαμε μετά από μια σειρά συναντήσεων είναι απλή: Προκειμένου να βοηθήσουμε κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη Κρίση μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τα ποσά που δεν χρησιμοποιούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα παραμένουν σε αυτόν και θα χρησιμοποιούνται για έκτακτες περιστάσεις, αντί απλά να διαγράφονται.
Κάθε χρόνο, περίπου δύο δισεκατομμύρια ευρώ δεσμευμένα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ξοδεύονται καθώς οι σκοποί για τους οποίους δεσμεύτηκαν δεν υλοποιούνται. Το ποσό αυτό θα πρέπει να παραμένει στον προϋπολογισμό της ΕΕ προκειμένου τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.
Στόχος είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να εκτελείται στο έπακρο, χωρίς απώλειες σε σχέση με τις αρχικές κατανομές ποσών.
Τα αποδεσμευμένα ποσά του προϋπολογισμού θα πρέπει να γίνονται εκ νέου διαθέσιμα προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις άμεσες και έκτακτες ανάγκες που ανακύπτουν στον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως η προσφυγική κρίση.
Ως αποτέλεσμα, σήμερα το ΕΛΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει τις απαραίτητες προτάσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του Κανονισμού για τη Χρηματοπιστωτική Ρύθμιση (Financial Regulation) αλλά και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF), διευρύνοντας την ευελιξία του προϋπολογισμού της Ένωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα τα αδιάθετα χρήματα του προϋπολογισμού να χρησιμοποιούνται για έκτακτες ανάγκες του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Επείγει η πρόταση του ΕΛΚ, που προήλθε από την πρωτοβουλία μας, να μεταφραστεί άμεσα σε μεταφορά των χρημάτων στις χώρες που το έχουν ανάγκη, με πρώτη την Ελλάδα. Το ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 215 Ευρωβουλευτές από 27 χώρες.
Οι επτά Ευρωβουλευτές που λάβαμε την παραπάνω πρωτοβουλία είμαστε οι
José Manuel Fernandes - Εισηγητής του Προϋπολογισμού της ΕΕ
Marian Jean Marinescu - Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του ΕΛΚ για θέματα Προϋπολογισμού
Reimer Böge - Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του ΕΛΚ για θέματα Προϋπολογισμού
Lambert van Nistelrooij - Συντονιστής του ΕΛΚ στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Μαρία Σπυράκη - Μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ειδική εισηγήτρια του Προϋπολογισμού της ΕΕ στον τομέα της Πολιτικής Συνοχής
Jan Olbrycht - Εισηγητής της Αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου
Ingeborg Gräßle - Εισηγήτρια του Κανονισμού για τη Χρηματοπιστωτική ΡύθμισηΑποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:47:29]