Πέμπτη 24 Μαΐου 15:22      14°-27° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: τη Μ. Τρίτη η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πάτρα: τη Μ. Τρίτη η συνεδρίαση της Οικονομικής ΕπιτροπήςΣυνεδριάζει τη Μ. Τρίτη, 26 Απριλίου, και ώρα 10.30 π.μ., στην αίθουσα που διαθέτει, στο κτίριο Λαδόπουλου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων.
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 15 θέματα και είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με την πρόσκληση της συνεδρίασης, που υπογράφει ο πρόεδρος της Επιτροπής, Παναγιώτης Μελάς:
1- Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
2- Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την προμήθεια υλικών διακόσμου 2015 (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
3- Έγκριση πρακτικού του άγονου διαγωνισμού του έργου: Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Ρίου και λήψη απόφασης περί επανάληψής του (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
4- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ' αριθ. 3/2016 μελέτης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης ποσού 73.796,93 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για Δ.Ε. πρώην Δ. Πατρέων & Δ.Ρίου (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
5- Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.700,00 € εκ του υπολοίπου ποσού των 7,400,00€, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος ιδιοκτησίας της κας Μαρίας Νικολακοπούλου μέσω απευθείας αγοράς σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο περιοχής "Επέκταση Τριτάκη" (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
6- Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.621,28 €, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων εμβαδού Ερ΄1=6,75τ.μ., Ερ΄2=4,41τ.μ., Ερ΄3= 2,45τ.μ. επί προβλεπομένου από το Σχέδιο Πόλεως κοινοχρήστου χώρου-δρόμου της οδού Παντοκράτορος στο Ο.Τ. 411 ιδιοκτησίας κας Καλαβεσίου Φωτεινής στην περιοχή παλιό σχέδιο (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
7- Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.983,98 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για την προμήθεια Υλικών Καθαρισμού & Βιολογικού υγρού πλύσεως συντριβανιών & μνημείων που βρίσκονται εντός του Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε, Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
8- Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.625,23 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για τη Συντήρηση της διασύνδεσης Internet στη Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων (έως το τέλος του έτους 2018) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ, Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
9- Ψήφιση πίστωσης ποσού 787,20 € για ανανέωση συνδρομών τεχνικών προγραμμάτων - Release Master V15 (FESPA) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
10- Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.633,44 € για ανανέωση συνδρομών τεχνικών προγραμμάτων - ACE-HELLAS Α.Ε. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
11- Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.215,24 € για ανανέωση πληρωμής συνδρομής προγραμμάτων GEO (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
12- Ψήφιση πίστωση ποσού 100.000,00 € για την Προγραμματική σ΄τμβαση μεταξύ - ΥΠ.ΠΟ.ΑΘ. - Περιφέρεια Δ. Ελλάδος - Δήμου Πατρέων - Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (εισηγητής: Ανδρέας Τερζής - Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας)
13- Ανατροπή Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 12.586,78 € Απόδοσης στις Σχολικές Επιτροπές για επισκευαστικές ανάγκες των Σχολείων - ΣΑΤΑ Σχολείων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια)
14- Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν έξοδα για εκτυπώσεις δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών κ.λ.π. και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € (Καρούσος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε, Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)
15- Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος Προπληρωμής (Νικολακόπουλος) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:22:16]