Τετάρτη 23 Μαΐου 06:47      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Μείωση του κόστους και μεγαλύτερη ευελιξία με τις υπηρεσίες VodafoneBusinessCloud

Μείωση του κόστους και μεγαλύτερη ευελιξία με τις υπηρεσίες VodafoneBusinessCloud



Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες των υπηρεσιών VodafoneBusinessCloud παρουσίασε την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016, η Vodafone σε ειδική εκδήλωση, στην οποία μίλησε ο GroupDirectorVodafoneCloud&HostingServices, GregHyttenrauch, αλλά και επιλεγμένοι εταιρικοί πελάτες, οι οποίοι κάνουν χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
Οι υπηρεσίες VodafoneBusinessCloud έρχονται να απαντήσουν στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεωνγια ολοκληρωμένες λύσεις τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, καθώς εγγυώνται μείωση του κόστους και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ενώ παρέχουν ασφάλεια και ευελιξία στηχρήση των υπολογιστικών δομών και του εταιρικού δικτύου. Παράλληλα, διαθέτουν τεχνολογική επάρκεια που μπορεί να καλύψει τις ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες που δημιουργεί η ψηφιοποίηση της οικονομίας.
Με το VodafoneBusinessCloud αποδεσμεύονται ανθρώπινοι πόροι, οι οποίοι μπορούν να διοχετευθούν στον ολοένα και αυξανόμενης βαρύτητας στρατηγικό ρόλο του ΙΤ, που καλείται να υποστηρίξει πλέον βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες και να κάνουν την επιχείρηση πιο ανταγωνιστική, είπε ο GregHyttenrauch και πρόσθεσε ότιοι υπηρεσίες cloud θα γίνουν ακόμη πιο σημαντικές στο άμεσο μέλλον, καθώς θα έχουν καθοριστικό ρόλο στα «ευφυή» αυτοκίνητα, τις ψηφιακές εφαρμογές στη λιανική, αλλάκαι σε υπηρεσίες Machine-to-Machine εν γένει.
Ως πάροχος συνολικών λύσεων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικήςγια επιχειρήσεις, η Vodafone έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις προκειμένου οι λύσεις VodafoneBusinessCloud να εγγυώνται την ασφάλεια των δεδομένων. Οι υπηρεσίες VodafoneBusinessCloud παρέχονται σε συνεργασία με κορυφαίους συνεργάτες, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονταιη Cisco και η IntracomTelecom.
Από την μεριά της, η IntracomTelecom, κύριος τεχνολογικός συνεργάτης της Vodafone στον σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία του Cloud, προσέγγισε το ευαίσθητο θέμα της ασφάλειαςπληροφοριών τεκμηριώνοντας ότι, ενώ εμφανίζεται ως ο κύριος αποτρεπτικός παράγοντας υιοθέτησης υπολογιστικών νεφών από τις επιχειρήσεις, αποτελεί ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της υπηρεσίας VodafoneBusinessCloud. Ο Δρ. Θεόδωρος Στεργίου, CloudSecurityOfficerτης IntracomTelecom, αφού αναφέρθηκε στις ανησυχίες των επιχειρήσεων σχετικά με τη μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος, ανέλυσε στη συνέχεια το πλαίσιο ασφάλειας και τις αντίστοιχες δικλείδες που διέπουν τις λειτουργίες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες VodafoneBusinessCloud, ακόμη και για πελάτες με αυξημένες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων και πληροφοριών. Τέλος, επισήμανε την ειδοποιό διαφορά του VodafoneBusinessCloud στο να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ασφάλειας πληροφοριών των πελατών με τρόπο συμβουλευτικό, μοναδικό για κάθε επιχείρηση.
Την σκυτάλη πήρε ο ΕnricoMercadante, LeadforSystemsEngineeringandCloudSouthEurope από την Cisco,του κύριου τεχνολογικού προμηθευτή της υπηρεσίας VodafoneBusinessCloud, δίνοντας μια συναρπαστική ματιά στο αύριο και στο καταλυτικό ρόλο των υπολογιστικών νεφών τα οποία βρίσκονται στη καρδιά της ψηφιακής επανάστασης του διαδικτύου των πραγμάτων - InternetofThings (IoT). Ενίσχυσε την άποψη ότι το Cloudαποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις που καλούνται να παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες στους υπαλλήλους τους, ενώ αποτελεί τη λύση για το μετασχηματισμό του ITσε ένα πάροχο υπηρεσιών.
Οι λύσεις VodafoneBusinessCloud παρέχουν τη βέλτιστη σχέση τιμής και απόδοσης, καθώς οι επιχειρήσεις μισθώνουντους πόρους που πραγματικά χρειάζονται και χρησιμοποιούν, ενώ διασφαλίζουν τη συνολική τους κάλυψη τόσο για τις υποδομές πληροφορικής όσο και για τα τηλεπικοινωνιακά τους κυκλώματα πρόσβασης.
Ηεπιχείρηση μπορεί να επιλέξει να ανεβάσει έως και όλες τις ιδιόκτητες υποδομές πληροφορικής στο Cloud και να μην βαρύνεται με το κόστος της αγοράς, ανανέωσης ή της συντήρησης του συγκεκριμένου εξοπλισμού, έως και μηδενίζοντας το κόστος της σχετικής επένδυσης.Παράλληλα, γίνεται πιο παραγωγική μέσω των διαχειριστικών εφαρμογών οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση στο cloud από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Ο Διευθυντής Εταιρικών Πελατών στη Vodafone Ελλάδας, Διονύσης Γρηγοράτος δήλωσε: «Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη Vodafone ως έναν πάροχο που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες να αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις με ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Οι υπηρεσίες cloud αποτελούν πια μέρος της στρατηγικής των εταιριών. Tα πλεονεκτήματα του cloud είναι σημαντικά και προσφέρουν στις εταιρίες ό,τι πραγματικά χρειάζονται: Μείωση του κόστους, διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και γρήγορη προσαρμογή στα νέα τεχνολογικά και επιχειρηματικά δεδομένα».
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το vodafone.gr/business






Αποστολή με E-mail Εκτύπωση












Πελοπόννησος
 
 





Τελευταία [06:47:16]