Τετάρτη 23 Μαΐου 10:26      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Δήμος Πατρέων: Ημερίδα διαβούλευσης ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων για βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Δήμος Πατρέων: Ημερίδα διαβούλευσης ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων για βιώσιμη αστική ανάπτυξηΟ Δήμος Πατρέων, στο πλαίσιο προετοιμασίας του για την υποβολή του Σχεδίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ), διοργανώνει Ημερίδα Διαβούλευσης, την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. στην Αγορά Αργύρη (Αγ. Ανδρέου 12, Πάτρα) σε ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ, στην οποία αφενός θα παρουσιαστεί το Σχέδιο και αφετέρου έχει στόχο τη διατύπωση απόψεων και κυρίως προτάσεων από τους φορείς της πόλης.
Ο Δήμος Πατρέων συνέταξε το Σχέδιο ΟΧΕ για ΒΑΑ που θα αποτελέσει εργαλείο για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών επιλέγοντας τέσσερις (4) χωρικές ενότητες.
Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής περιλαμβάνονται η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των δημοτών καθώς και του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
Το εν λόγω Σχέδιο είναι πολύ σημαντικού ύψους και περιλαμβάνει έργα και δράσεις πολλών δεκάδων εκ. ευρώ τα οποία επιδιώκεται να ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 (Τομεακά ή Περιφερειακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας), στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στα Διακρατικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ώστε να έχουν θετικά αποτελέσματα στην ζωή του Πατραϊκού Λαού.
Επισυνάπτεται το Σχέδιο Δημόσιας Διαβούλευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους είτε συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής προτάσεων (επισυνάπτεται) και αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση pganos@patras.gr (υπόψη κ. Πέτρου Γανού) είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [10:26:23]