Τετάρτη 23 Μαΐου 08:38      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Χτυπούν με... 45άρι τον "εύπορο" Έλληνα

Χτυπούν με... 45άρι τον "εύπορο" Έλληνα



Τα δύο κρίσιμα θέματα, φορολογικό και ασφαλιστικό, σε ένα νομοσχέδιο φέρνει η Κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό και τις συντάξεις και τις αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και κατατέθηκε χθες το απόγευμα στη Βουλή (στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές).
Σοβαρές ανατροπές για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους φέρνει η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των μισθωτών που αμείβονται με μπλοκάκι, αλλά και των ελευθέρων επαγγελματιών, εμπόρων, βιοτεχνών, καταστηματαρχών, επιστημόνων, δικηγόρων, μηχανικών, γιατρών κ.ά.
Με δύο διατάξεις «φωτιά» (38 και 39), το υπουργείο Εργασίας αλλάζει ριζικά όσα ίσχυαν εδώ και δεκαετίες στο θέμα των εισφορών για τον κλάδο της κύριας σύνταξης.
Αρθρο 38 - Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών
Το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με την επιφύλαξη της παρ. 17 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένου από 1.1.2017 και του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Αρθρο 39 - Εισφορές αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών
Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που καταβάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 20%.
Ειδικά για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, καθώς και για τους οικονομολόγους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, και εγγεγραμμένους στο Οικονομικό Επιμελητήριο, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης ανέρχεται μηνιαίως σε ποσοστό 14% για τα πρώτα δύο έτη από την πρώτη τους υπαγωγή στην ασφάλιση, σε ποσοστό 17% για τα επόμενα τρία έτη και σε ποσοστό 20% για το διάστημα μετά το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση.




Αποστολή με E-mail Εκτύπωση












Πελοπόννησος
 
 





Τελευταία [08:38:31]