Παρασκευή 22 Ιουνίου 04:54      18°-28° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Όλοι οι δρόμοι οδηγούν...στην Κομισιόν

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν...στην ΚομισιόνΟδηγούς που θα μεταφέρουν αξιωματούχους, μόνιμους ή άλλους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσλαμβάνει η Ε.Ε. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου, θα προσληφθούν 110 οδηγοί με μισθό 1.907,24 ευρώ.
Οι οδηγοί θα μεταφέρουν επίσης επισκέπτες, αντικείμενα, έγγραφα αλλά και την αλληλογραφία και θα πρέπει να μετακομίσουν στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο, ή σε άλλα κράτη - μέλη και τρίτες χώρες.
Στις μηνιαίες απολαβές θα περιλαμβάνονται τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από την ΕΕ.
Απαραίτητα προσόντα:
να είναι υπήκοοι κράτους - μέλους της ΕΕ,
να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων,
να διαθέτουν τις σωματικές ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων,
οι άνδρες θα πρέπει να είναι εντάξει έναντι της νομοθεσίας για στρατολογικά θέματα,
θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση
να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας Β σε ισχύ,
θα πρέπει να αποδεικνύουν επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δύο ετών ως οδηγοί στον τομέα της μεταφοράς προσώπων,
θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση μιας εκ των επίσημων γλωσσών της Ε.Ε. και ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [04:54:25]