Δευτέρα 21 Μαΐου 17:16      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Άλλο ένα βραβείο για την Interamerican

Άλλο ένα βραβείο για την InteramericanΤο βραβείο στην κατηγορία για την "επικοινωνιακή διαχείριση θεμάτων ή κρίσης", στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού των Corporate Affairs Excellence Awards, που οργανώνει ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), απονεμήθηκε στην INTERAMERICAN.
Η υποψηφιότητα της εταιρείας διακρίθηκε για τη συνολική διαχείριση της επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, την εστιασμένη στα ζητήματα που ανέκυψαν από την επιβολή των capital controls (29 Ιουλίου 2015).
Το μέτρο επηρέασε σημαντικά τις λειτουργίες συναλλαγών, διαδικασίες ασφαλιστικών πράξεων και λοιπών σχέσεων αλληλεπίδρασης της INTERAMERICAN, με τρεις, κυρίως, συμμετόχους: τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες πωλήσεων, δηλαδή την εταιρική κοινωνία, που αριθμεί περί τα 3.500 άτομα, τους ασφαλισμένους και δικαιούχους που υπολογίζονται σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο και, φυσικά, τους μετόχους (ACHMEA).
H INTERAMERICAN επί τρίμηνο ενεργοποίησε την ομάδα στρατηγικής διαχείρισης της κρίσης, με εκπροσώπηση και της ACHMEA, διαμόρφωσε θέσεις κι επέλεξε πρακτικές συνεχούς ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, αξιοποιώντας τους μηχανισμούς εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας και δημοσιότητας.
«Μοχλοί της επικοινωνιακής κινητοποίησης ήταν λειτουργικά οι ψηφιακές υποδομές της εταιρείας, η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων και επικαιροποίηση της θεματικής ύλης και των πληροφοριών, η ευρεία διασπορά στα έντυπα και ψηφιακά Μέσα Ενημέρωσης και βέβαια, στο επίπεδο της οργάνωσης η ύπαρξη συγκροτημένου σχεδίου επικοινωνιακής αντιμετώπισης κρίσεων», επισημαίνει ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων & Κοινωνικής Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN.
Ο θεσμός των Corporate Affairs Excellence Awards, που ο ΤΕΥΠ της ΕΕΔΕ οργανώνει από το 2012, στοχεύει στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών κι επιτυχημένων στρατηγικών, που εφαρμόζουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε θέματα εταιρικών υποθέσεων (επικοινωνία, κοινωνική υπευθυνότητα, εταιρικές σχέσεις, πολιτική διαβούλευση, διαχείριση κρίσεων κλπ.). Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία πραγματοποιείται σε δύο στάδια, από δύο επιτροπές (νομιμοποίησης και αξιολόγησης), με τη συμμετοχή εγκρίτων σε κατάρτιση και εμπειρία προσώπων: ακαδημαϊκών και ανωτάτων στελεχών θεσμικών φορέων (ΣΔΕ, ΣΕΒ, ΕΕΔΕ). Η INTERAMERICAN περιλαμβάνεται μεταξύ των πρώτων επιχειρήσεων στην Ελλάδα που έχουν εξελίξει τις δημόσιες σχέσεις σε ευρύτερο τομέα διαχείρισης εταιρικών υποθέσεων.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [17:16:03]