Πέμπτη 24 Μαΐου 03:40      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ποινικές διώξεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ- Δαπάνησαν 2 εκατ. για διαφήμιση

Ποινικές διώξεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ- Δαπάνησαν 2 εκατ. για διαφήμισηΠοινική δίωξη για απιστία στην υπηρεσία με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου, ασκήθηκε από τους Εισαγγελείς Διαφθοράς σε βάρος των μελών της διοίκησης και του διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ, της περιόδου 2011-2013, για ποσά τα οποία δαπάνησε το Κέντρο σε διαφημιστικές εταιρείες για την προβολή μηνυμάτων που θα μπορούσαν ωστόσο να προβάλλονται δωρεάν.
Από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι Εισαγγελείς Διαφθοράς προκύπτει ότι «το ΚΕΕΛΠΝΟ δαπάνησε, το επίμαχο διάστημα, συνολικά ποσά που υπερβαίνουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ για διαφημιστικές προβολές θεμάτων αρμοδιότητάς του, όπως η εποχική γρίπη κ.λπ., ενώ θα μπορούσαν να προβάλλονται δωρεάν καθώς αφορούσαν μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου».
Παράλληλα, στη δικογραφία διαπιστώνεται ότι για κάποιες από τις επίμαχες συμβάσεις δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες διαγωνισμού, ενώ σε μία περίπτωση επιλέχθηκε εταιρεία, η οποία θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί λόγω προηγούμενης καταδίκης του υπευθύνου της για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Ενδεικτικά, τον Ιανουάριο του 2011 το ΚΕΕΛΠΝΟ, διενήργησε διαγωνισμό για το υποέργο «Εθνική Επικοινωνιακή Εκστρατεία Πρόληψης για τον Καρκίνο», στον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος ένωση εταιρειών, με την οποία υπογράφηκε σύμβαση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όμως η δράση αυτή ήταν εκτός του σκοπού του ΚΕΕΛΠΝΟ και θα μπορούσε να προβληθεί δωρεάν από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Για τη συγκεκριμένη προβολή, το ΚΕΕΛΠΝΟ κατέβαλε ποσό άνω των 600.000 ευρώ.
Αντίστοιχα, τον Ιανουάριο του 2012, το κέντρο υπέγραψε συμβάσεις ύψους 350.000 ευρώ με διαφημιστική εταιρεία, με αντικείμενο την προβολή διαφημιστικών σποτ για την εποχική γρίπη, η οποία όμως αποτελεί περιοδικά επαναλαμβανόμενο φαινόμενο και δεν έχει έκτακτο και απρόβλεπτο χαρακτήρα, για τον οποίο και μόνο επιτρέπεται η παράκαμψη της διαδικασίας δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, τα δε κριτήρια της σχετικής ανάθεσης στην εν λόγω εταιρεία παρέμειναν αδιευκρίνιστα.
Επίσης, τον Φεβρουάριο 2012, υπέγραψε προγραμματική συμφωνία με τον ΕΟΦ, για τη χρηματοδότηση δράσεων σχετικά με τα γενόσημα φάρμακα και τη φαρμακοεπαγρύπνηση, χωρίς όμως τούτο να προβλέπεται από τον νόμο που διέπει τη λειτουργία του ή τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Σε εκτέλεση της συμφωνίας, το ΚΕΕΛΠΝΟ υπέγραψε σύμβαση, της τάξης των 230.000 ευρώ και πάλι χωρίς τη δημοσίευση σε δύο εφημερίδες και χωρίς να τεκμηριώνονται τα κριτήρια επιλογής της για την ανάληψη του έργου.
Τον Δεκέμβριο 2013, το Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ αποφάσισε την υλοποίηση επτά δράσεων για τους ίδιους σκοπούς, συνάπτοντας συμβάσεις συνολικού ύψους της τάξης των 1.300.000 ευρώ, με αντικείμενο τη δημιουργία και εκπομπή μηνυμάτων (σποτ) για την γρίπη, χωρίς τη δημοσίευση της προκήρυξης σε δύο εφημερίδες. Οι συμβάσεις υπογράφηκαν παρά το γεγονός ότι ήδη κατείχε αντίστοιχο σποτ, προερχόμενο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών και Ελέγχου, για το οποίο είχε καταβάλει δαπάνη για την προσαρμογή του, και ενώ θα μπορούσε να πραγματοποιήσει δωρεάν τις εν λόγω προβολές-μεταδόσεις. Μάλιστα, όπως φαίνεται να προέκυψε από την εισαγγελική έρευνα, το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ για τη γρίπη παραδόθηκε στο ΚΕΕΛΠΝΟ σε χρόνο μεταγενέστερο της φερόμενης προβολής του.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:40:27]