Δευτέρα 21 Μαΐου 02:16      19°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Υποτροφίες στα Αρσάκεια σχολεία

Πάτρα: Υποτροφίες στα Αρσάκεια σχολείαΤα Αρσάκεια Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας που ιδρύθηκε το 1836, εορτάζοντας την επέτειο 180 χρόνων προσφοράς ποιοτικής παιδείας, προσφέρουν σε άριστους μαθητές δημοσίων αποκλειστικά σχολείων τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα Αρσάκεια Σχολεία (Ψυχικού, Εκάλης, Πατρών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων).
Προκηρύσσονται 50 υποτροφίες για μαθητές/μαθήτριες δημοσίων σχολείων που κατά το σχολικό έτος 2016-2017 θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη γυμνασίου και στην Α΄ τάξη λυκείου. Πρόκειται για 25 υποτροφίες με πλήρη απαλλαγή διδάκτρων και 25 με έκπτωση 50% επί των ετησίων διδάκτρων.
Η επιλογή θα γίνει κατόπιν γραπτής εξέτασης στα Ελληνικά και τα Μαθηματικά και συνέντευξης. Η γραπτή εξέταση έχει οριστεί για την Κυριακή 15 Μαΐου 2016 και ώρα 10 π.μ., η δε συνέντευξη για το Σάββατο 25 Ιουνίου 2016 και ώρα 10 π.μ. Στη συνέντευξη θα συμμετάσχουν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης μόνο μαθητές/μαθήτριες που θα περάσουν επιτυχώς τη γραπτή δοκιμασία.
Οι υποτροφίες θα διατηρούνται σε όλο το διάστημα των σπουδών των μαθητών/μαθητριών, εφόσον συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα 19 και άνω και έχουν εξαίρετο ήθος.
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης ενδιαφέροντος εγγραφής μέχρι τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2016.
Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τον αριθμό θέσεων υποτρόφων ανά σχολείο, σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν ανταποκριθούν ικανοποιητικά στην εξέταση.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 - 6755555, εσωτ.: 120
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.arsakeio.gr
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [02:16:25]