Τετάρτη 23 Μαΐου 08:42      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Σημαντικό βήμα για την κυματική ενέργεια από σουηδική εταιρεία

Σημαντικό βήμα για την κυματική ενέργεια από σουηδική εταιρείαH κυματική ενέργεια αυτή τη στιγμή θεωρείται ως μια αναξιόπιστη τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας, με υψηλό κόστος ηλεκτροπαραγωγής και τεχνική αδυναμία κάλυψης ενεργειακών αναγκών σε μεγάλη κλίμακα.
Την κατάσταση αυτή φιλοδοξεί ν' αλλάξει σουηδική εταιρεία μ' ένα σημειακό απορροφητή, κοινώς ένα σημαντήρα (buoy), που επιτυγχάνει εντυπωσιακά υψηλή αποδοτικότητα.
Ένας μόνο σημαντήρας έχει ισχύ 250 Κιλοβάτ και μπορεί να παραγάγει ηλεκτρική ενέργεια επαρκή για την ηλεκτροδότηση 200 νοικοκυριών, οπότε οι δυνατότητες ενός ολόκληρου πάρκου είναι προφανείς.
Με πλάτος επτά μέτρα, ο σημειακός απορροφητής της CorPower είναι μικρότερος συγκριτικά με αντίστοιχες συσκευές.
Η τεχνολογία διακρίνεται σε τρία μέρη: ένα συρματόσχοινο πρόσδεσης, που διατηρεί το σημαντήρα σταθερό σε όρθια θέση. Μια συσκευή με την ονομασία WaveSpring, που ελέγχει την ταλάντωση του σημαντήρα όταν τον κινούν τα κύματα. Τέλος, ένα μηχανισμό μετάδοσης κίνησης, που μετατρέπει την κινητική ενέργεια των κυμάτων σε ηλεκτρική ενέργεια.
Η εταιρεία ισχυρίζεται, όπως αναφέρει το econews.gr, ότι οι πλωτοί απορροφητές είναι τρεις φορές αποδοτικότεροι, σε σύγκριση με τη δεύτερη αποδοτικότερη τεχνολογία, χάρη στην προσθήκη του συστήματος ελέγχου της ταλάντωσης WaveSpring, που μεγιστοποιεί την ενεργειακή πυκνότητα.
Η CorPower υποστηρίζει ότι τέτοια συστήματα κυματικής ενέργειας θα μπορούσαν να καλύψουν το 20% των παγκόσμιων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια.
Η αδιάλειπτη κίνηση των υδάτων του ωκεανού σημαίνει ότι, δυνητικά τουλάχιστον, η κυματική ενέργεια θα μπορούσε να είναι αποδοτικότερη από την ηλιακή ή την αιολική ενέργεια, που «υποφέρουν» από τη διαλείπουσα φύση της παραγωγής τους.
Μέχρι στιγμής, η σουηδική εταιρεία έχει διενεργήσει επιτυχημένες δοκιμές σε δεξαμενή, ενώ στα τέλη του έτους θα μεταφέρει το σύστημα σε ανοιχτή θάλασσα.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [08:42:30]