Πέμπτη 24 Μαΐου 17:12      14°-27° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Στην Πάτρα ο γ.γ. Υποδομών, Γ. Δέδες, για εκδήλωση του ΠΟΑΔΕΠ

Στην Πάτρα ο γ.γ. Υποδομών, Γ. Δέδες, για εκδήλωση του ΠΟΑΔΕΠΟ ρόλος του Παρατηρητηρίου Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (Π.Ο.Α.Δ.Ε.Π.) www.poadep.gr στη μελέτη και αξιολόγηση των αναπτυξιακών επιδράσεων, από την κατασκευή και λειτουργία των μεγάλων οδικών έργων που εντάσσονται στο πεδίο δράσης του, αλλά και η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική στον τομέα των υποδομών μεταφορών, θα είναι από τα βασικά θέματα που θα αναπτυχθούν στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνεται από το ΠΟΑΔΕΠ αυτό το Σάββατο, 9 Απριλίου 2016, ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με θέμα «Οδικοί Άξονες και Περιφερειακή Ανάπτυξη-Ο ρόλος του Παρατηρητηρίου Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου».
Την έναρξη της εκδήλωσης θα κηρύξει ο γενικός γραμματέας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Γιώργος Δέδες, ενώ ο Αλέξανδρος Σωτηρίου, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αναλύσει τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική στον τομέα μεταφορών-υποδομών και την περιφερειακή της διάσταση. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος θα αναπτυχθεί από τον Λυκούργο Σταματελάτο, προϊστάμενο Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ενώ ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΠΟΑΔΕΠ, Αθανάσιος Μπέλλας, θ' αναφερθεί στη δυνατότητα του ΠΟΑΔΕΠ να συμβάλει, μεταξύ άλλων, στη διαμόρφωση αναπτυξιακής πολιτικής και μέτρων που θα μεγιστοποιήσουν τις θετικές επιδράσεις των οδικών αξόνων.
Σχετικές εισηγήσεις για το Παρατηρητήριο θα γίνουν από το συγκοινωνιολόγο Δημήτρη Σαρδελιάνο και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Βασίλη Παππά.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν κι εκπρόσωποι των μεγάλων οδικών έργων, μεταξύ των οποίων ο Παναγιώτης Παπανικόλας, διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., ο Εμμανουήλ Βράιλας, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ο Σταύρος Σταυρής, διοικητικός και οικονομικός διευθυντής της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., ο Γ. Συριανός, γενικός διευθυντής ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.
Απευθύνεται στο ευρύ κοινό
Η εκδήλωση απευθύνεται στο ευρύ κοινό, καθώς τα υπό κατασκευή έργα συνιστούν στο σύνολό τους έργα μεγάλης αναπτυξιακής εμβέλειας και οι επιδράσεις τους σε μεσο-μακροχρόνια βάση θα είναι βαθιές κι εκτεταμένες.
Το Π.Ο.Α.Δ.Ε.Π. λειτουργεί με έδρα την Πάτρα, με τη νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας. Ιδρύθηκε το 2009, από πανεπιστημιακούς και ερευνητές που είχαν ασχοληθεί με έρευνες και μελέτες για τις κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων στην οικονομία της περιφέρειας.
Επιγραμματικά, οι κύριες κατευθύνσεις λειτουργίας του είναι οι εξής:
Η διαρκής παρακολούθηση, με κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους, των χωρικών επιδράσεων των παραπάνω έργων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.
Η συνεχής ενημέρωση και αξιολόγηση επιλεγμένων δεικτών, που μετρούν τις χωρικές επιδράσεις των οδικών αξόνων, καθώς και η παραγωγή σχετικών μελετών, ερευνών και εκθέσεων. Ιδιαίτερη θέση κατέχει στις έρευνές του η μελέτη του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας, της ανεργίας και των ανισοτήτων, που ενδημούν στις περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες που διατρέχει το οδικό δίκτυο αναφοράς του Παρατηρητηρίου.
Η διαρκής ενημέρωση του κοινού για τις επιδράσεις αυτές, μέσω της ιστοσελίδας του και άλλων δραστηριοτήτων, όπως με τη διοργάνωση ή τη συμμετοχή του σε ημερίδες, συνέδρια και άλλες σχετικές εκδηλώσεις.
Η υποστήριξη και προώθηση κατάλληλων μέτρων πολιτικής από τους αρμόδιους αναπτυξιακούς και διοικητικούς φορείς που έχουν την ευθύνη υλοποίησης του περιφερειακού, οικονομικού, κοινωνικού και χωροταξικού σχεδιασμού.
Με αυτόν τον τρόπο, το Παρατηρητήριο αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο, το οποίο, με τεκμηριωμένες επιστημονικές μεθόδους και σύγχρονη υποδομή πληροφοριακών συστημάτων (GIS, γεωβάση κλπ.), συγκεντρώνει κι επεξεργάζεται ενημερωμένα δεδομένα και παρέχει υπηρεσίες συστηματικής και έγκυρης πληροφόρησης για την κατάσταση των περιοχών που επηρεάζονται από την κατασκευή και λειτουργία των μεγάλων αυτών συγκοινωνιακών έργων.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [17:12:47]