Τετάρτη 23 Μαΐου 16:23      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Παπαθεοδώρου: Ερώτηση στην βουλή για τις συμβάσεις εκτέλεσης έργων για την μεταναστευτική κρίση

Παπαθεοδώρου: Ερώτηση στην βουλή για τις συμβάσεις εκτέλεσης έργων για την μεταναστευτική κρίσηΤο τελευταίο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης έκτακτων και επειγουσών αναγκών που συνδέονται με την προσφυγική κρίση, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής πολιτικής) και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουν προβεί σε σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών ή μισθώσεων κινητών και ακινήτων με τρίτους. Οι παραπάνω διαδικασίες μπορούν να γίνουν, κατά τις πρόσφατες ψηφισθείσες διατάξεις των Ν. 4375/2016 (άρθρο 19) και Ν. 4368/2016 (άρθρο 96), κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών, διατάξεις τις οποίες ψήφισε η Κυβέρνηση και καταψηφίσαμε εμείς, γιατί θεωρούμε ότι αντίκεινται στην αρχή της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις.
Ωστόσο, ο Πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ κ. Δημήτρης Ράικος έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή του απέναντι στην πρακτική και την νομοθετική θέσπιση των παρεκκλίσεων από τις ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες που προβλέπει το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης,επιτρέποντας τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί πόσες και ποιες ήταν οι σχετικές συναφθείσες συμβάσεις για το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι την 31η Μαρτίου, οι οποίες έγιναν κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας.Ποιες Μ.Κ.Ο. χρηματοδοτήθηκαν και με ποια ποσά για το ίδιο χρονικό διάστημα;
Αιτούμαι να χορηγηθούν τα πλήρη αντίγραφα των αποφάσεων ανάθεσης των εν λόγω συμβάσεων με τρίτους για το αυτό διάστημα, αναλυτική καταγραφή των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, σχετική αιτιολογία της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης για κάθε μία εξ'αυτών, καθώς και αναλυτική καταγραφή των Μ.Κ.Ο. και των αντίστοιχων ποσών που έχουν λάβει ως χρηματοδότηση, τόσο για το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όσο και για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [16:23:49]