Σάββατο 26 Μαΐου 09:40      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Οι Ελληνες "σερφάρουν"περισσότερο

Οι Ελληνες "σερφάρουν"περισσότεροΣε συνεχή ανάπτυξη βρίσκεται η ευρυζωνική αγορά στην Ελλάδα με τις ευρυζωνικές συνδέσεις το 2015 να διαμορφώνονται σε 3.440.018 έναντι 3.156.071 στο τέλος του 2014, σημειώνοντας αύξηση 9% κατά τη διάρκεια του έτους.
Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών Ταχυδρομείων η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό έφθασε το 31,68% έναντι 28,7% το 2014 με αποτέλεσμα η χώρα μας στα μέσα του 2015 (τελευταία διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία μεταξύ της Ελλάδας και των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε.) να καταλάβει την 11η θέση κατάταξης ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. συγκριτικά με τη 13η που βρισκόταν το 2014, όσον αφορά στην ευρυζωνική διείσδυση, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο απέχοντας λιγότερο από 1 γραμμή ανά 100 κατοίκους από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ουσιαστικά, η χώρα φαίνεται να έχει συγκλίνει με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, πράγμα που μένει να επιβεβαιωθεί στην επόμενη πανευρωπαϊκή μέτρηση.
Η πλειονότητα των γραμμών (83%) αντιστοιχεί σε ονομαστικές ταχύτητες (download) άνω των 10 Mbps. Στις υπόλοιπες ταχύτητες (μέχρι 10 Mbps) αντιστοιχεί ένα ποσοστό 17%, όπου περί του 1/7 των γραμμών αυτών αφορούν σε πολύ χαμηλές ονομαστικές ταχύτητες (μόλις 2Mbps). Οι γραμμές υψηλών ταχυτήτων (30 Mbps και άνω), συνιστούν ποσοστό άνω του 5,5% των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας. Η μέση ονομαστική ταχύτητα των γραμμών ΑΡΥΣ (χονδρικής και λιανικής) πλησίασε τα 20 Mbps ως αποτέλεσμα αφενός της μείωσης του αριθμού των γραμμών χαμηλών ταχυτήτων, αφετέρου της αύξησης των γραμμών VDSL. Η αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (ΑΠΤΒ) στο τέλος του 2015 έφτασε τις 2.040.721 γραμμές, εκ των οποίων οι 1.905.700 xDSL είναι ευρυζωνικές και οι υπόλοιπες αφορούν αποκλειστικά σε τηλεφωνία.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [09:40:57]