Τρίτη 22 Μαΐου 22:57      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επίσκεψη του Βαρθολομαίου με τον Πάπα στη Λέσβο

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επίσκεψη του Βαρθολομαίου με τον Πάπα στη ΛέσβοΑνακοινωθέν για την επικείμενη κοινή επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο επιβεβαιώνει τη μετάβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Λέσβο από κοινού με τον Πάπα της Ρώμης και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών υπογραμμίζοντας την αδήριτη ανάγκη να αναληφθούν κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις για την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας για το προσφυγικό ζήτημα.
Ολόκληρο το ανακοινωθέν:
"Ανακοινούται ότι κατά το τελευταίον διάστημα, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και προσωπικώς η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, παρακολουθούν αγρύπνως τας εξελίξεις και τας πολεμικάς συγκρούσεις εις την ευρυτέραν περιοχήν της Μέσης Ανατολής και τας εκεί διώξεις των Χριστιανών. Ούτως, η Α. Θ. Παναγιότης ο Πατριάρχης έχει εκφράσει παντοιοτρόπως μέχρι σήμερον την αγωνίαν Αυτού διά το μέγα θέμα του κύματος προσφύγων. Εν τω πνεύματι τούτω, επεκοινώνησε δι᾿ εκπροσώπου Αυτού μετά της Αυτού Αγιότητος του Πάπα Φραγκίσκου κατά μήνα Φεβρουάριον, την δε 30ην Μαρτίου απηύθυνε προς Αυτόν σχετικόν Γράμμα.
Εν τω πλαισίω του εγνωσμένου τούτου ενδιαφέροντος και της από κοινού αγωνίας των Θρησκευτικών Ηγετών και της επιτακτικής ανάγκης αναλήψεως κοινής πρωτοβουλίας και δράσεων αυτών προς ευαισθητοποίησιν της διεθνούς κοινής γνώμης και των αρμοδίων Οργάνων και φορέων, η Α. Αγιότης ο Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος και η Α. Μακαριότης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος θα επισκεφθούν λίαν προσεχώς την Νήσον της Λέσβου, προς επικοινωνίαν και επιστήριξιν των εκείσε ευρισκομένων προσφύγων.
Η κίνησις και πρωτοβουλία αύτη των Θρησκευτικών Ηγετών θα επιστηρίξη και ενισχύση τας χιλιάδας των δοκιμαζομένων προσφύγων και θα εμπνεύση την ανάληψιν καταλλήλων πρωτοβουλιών διά την προστασίαν των εμπεριστάτων Χριστιανικών Κοινοτήτων και την ορθήν αντιμετώπισιν του μείζονος προσφυγικού θέματος.
Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 5η Απριλίου 2016
Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου"
Πηγή: real.gr
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [22:57:05]