Τετάρτη 23 Μαΐου 20:09      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Το σχέδιο δράσης του ΥΠΕΣ για την πάταξη της γραφειοκρατίας

Το σχέδιο δράσης του ΥΠΕΣ για την πάταξη της γραφειοκρατίαςΜε στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενεργοποιεί σχέδιο απλούστευσης των πολυδαίδαλων διοικητικών διαδικασιών.
Με εγκύκλιο που υπογράφουν ο υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο αναπληρωτής υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης καλούνται όλα τα υπουργεία να εντοπίσουν ποιες από τις διαδικασίες που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους είναι «προβληματικές» και να φροντίσουν ώστε να ανασχεδιαστούν κατάλληλα.
Σε πρώτη προτεραιότητα προς απλούστευση μπαίνουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται συχνά και αφορούν μεγάλο αριθμό πολιτών, σχετίζονται με θέματα επιχειρηματικής δραστηριότητας παρουσιάζοντας μεγάλη ζήτηση μεταξύ των ενδιαφερομένων, επηρεάζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και παρουσιάζουν κατά τη διεκπεραίωσή τους έντονες δυσλειτουργίες και χρονικές καθυστερήσεις.
Το υπουργείο προτρέπει τις αρμόδιες υπηρεσίες να θέσουν σε εφαρμογή «εργαλεία» απλούστευσης, όπως είναι η εφαρμογή της τεχνικής «Υπηρεσία μιας στάσης» ("One stop shop") και η σιωπηρή έγκριση αιτήματος πολίτη μετά την παρέλευση ορισμένης προθεσμίας, εφόσον η υπηρεσία δεν απαντήσει αρνητικά μέσα στο διάστημα αυτό. Προτείνεται επίσης η κατάργηση της διαδικασίας αδειοδότησης και αντικατάστασή της από απλή γνωστοποίηση του αιτούντος στις αρμόδιες αρχές περί ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης /έναρξης οικονομικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν εκ των υστέρων τη συμμόρφωση του αιτούντος προς το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις εάν αυτό έχει παραβιαστεί. Επιπλέον, ζητείται να καταργηθούν όσες διαδικασίες δεν είναι αναγκαίες και να πάψει η υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών όταν έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη εμπλεκόμενη στη διεκπεραίωση της διαδικασίας υπηρεσία.
Προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας προτείνεται ακόμα η κατάρτιση και χρήση ενιαίων, πιστοποιημένων εντύπων αίτησης, µε καταγεγραμμένα τα ακριβή δικαιολογητικά κάθε διαδικασίας, η αντικατάσταση δικαιολογητικών με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, η μείωση υπογραφών, με περιορισμό των εμπλεκόμενων στη διεκπεραίωση μιας διαδικασίας φορέων, οργάνων, κ.λπ.
«Η πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών πέραν της ταλαιπωρίας που συνεπάγεται για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους ίδιους τους υπαλλήλους, παρεμποδίζει τη δημιουργία και την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, αποθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και αποτελεί εμπόδιο στην αύξηση της απασχόλησης και στην ανάπτυξη της οικονομίας γενικότερα», τονίζεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [20:09:50]