Δευτέρα 28 Μαΐου 08:33      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Την Τρίτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δ. Πατρέων

Την Τρίτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δ. ΠατρέωνΠρόσκληση, για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, την Τρίτη 5 Απριλίου, στις 10.30 το πρωί, στην Αίθουσα της Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου), απευθύνει ο πρόεδρός της, Παναγιώτης Μελάς.
Στον κατάλογο των θεμάτων, όπως αυτά απεστάλησαν στην πρόσκληση, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. Άσκηση ή μη έφεσης του Δήμου Πατρέων κατά της υπ' αριθ. 70/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Φ. Κουλούρης - Νομικός Σύμβολουλος)
2. Εξέταση ενστάσεων κατά του από 25-01-2016 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών στο α΄ στάδιο του διαγωνισμού για την προμήθεια «Σιδηρών υλικών, μεταλλικών πλαισίων και ειδών περίφραξης για την κάλυψη αναγκών των Δ/νσεως Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ και Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων» δαπάνης 45.981,58 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με την υπ' αριθ. 27/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου -Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
3. Εξέταση των ενστάσεων κατά του από 25-01-2016 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών στο α΄ στάδιο του διαγωνισμού για την Προμήθεια «Χρωμάτων ΔΕ Μεσσάτιδος-Παραλίας-Βραχνεΐκων-Ρίου (2015) του Δήμου Πατρέων για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ του Δήμου Πατρέων του Τμήματος Αυτεπιστασίας Κ/Χ, Κτιρίων & Η/Φ», δαπάνης 72.753,89 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) σύμφωνα με την υπ' αριθ. 43/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ του Δήμου Πατρέων του Τμήματος Αυτεπιστασίας Κ/Χ, Κτιρίων & Η/Φ εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
4. Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Αντικατάσταση Καταθλιπτικού Αγωγού Άρδευσης Τ.Κ. Τσουκαλεΐκων». Κατακύρωση δημοπρασίας και πρόσκληση μειοδότη για την προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Σ. Μαγκλάρας - Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού
5. Έγκριση φακέλου έργου, επιλογή διαδικασίας ανάθεσης, έγκριση όρων προκήρυξης, συγγραφής υποχρεώσεων και εντύπου οικονομικής προσφοράς της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη για την εκτέλεση έργων υποδομής του Δήμου Πατρέων σε επιλεγμένες θέσεις εντός των ορίων του (2014)», προεκτιμώμενης αμοιβής 56.889,38 € (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005. (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού α) για τις ανάγκες όλων των δομών του ΚΟΔΗΠ του Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 59.949,02 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και β) για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών συνολικού προϋπολογισμού 13.850,45 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων της υπ' αριθ. 1/2016 μελέτης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για Δ.Ε. Μεσσάτιδας-Παραλίας-Βραχναιίκων και ψήφιση πίστωσης ποσού 49.987,20 € (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές).
8. α. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Πρόχειρου Διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 5/2016 Μελέτη Διακήρυξης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, για την υπηρεσία «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και κλάδεμα ψηλών δένδρων στη Δ.Ε. Πατρέων», β) Ψήφιση πίστωσης ποσού 49.974,90 € για την εν λόγω υπηρεσία (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές).
9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.209,28 € εκ του συνολικού ποσού των 45.209,28 €, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος) ιδιοκτησίας κ. Κλεομένη Δημόπουλου (σχετικό το υπ' αριθ. 6312/6-8-2002 συμβόλαιο αγοραπωλησίας οικοπέδου της συμβολαιογράφου Πατρών Ασημίνας Σαλβαρά) και σύμφωνα με την υπ' αριθ. 35/2002 διορθωτική πράξη επί της υπ΄αριθ. 2/90 πράξης εφαρμογής στην περιοχή ΄΄Κάτω Συχαινά - Ανθούπολη΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.680,00 €, για μίσθωση ειδικού μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές).
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.981,50 € για αναγόμωση πυροσβεστήρων (2016) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ, Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές).
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.370,22 € για την προμήθεια Υλικών Αναγνωρισιμότητας προσωπικού για πρόληψη - αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Α. Θεοδωρακόπουλος - Προιστάμενος Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [08:33:03]