Δευτέρα 28 Μαΐου 06:37      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΠΑΤΡΑ: Έρχονται προσλήψεις οκταμηνιτών στο Δήμο

ΠΑΤΡΑ: Έρχονται προσλήψεις οκταμηνιτών στο ΔήμοΕγκρίθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Εσωτερικών εκατόν δεκαπέντε (115) προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε δήμους, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.
Από τις προσλήψεις στους δέκα δήμους προκαλείται δαπάνη ποσού ενός εκατομμύριου εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.078.470€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [06:37:41]