Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 19:00      0°-11° Πάτρα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ιδρύεται αρχειακή συλλογή στο Δήμο Καλαβρύτων

Ιδρύεται αρχειακή συλλογή στο Δήμο ΚαλαβρύτωνΗ Εφορεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), που συνεδρίασε στις 26/2/2016, έκανε, ομόφωνα, δεκτό το αίτημα που είχε υποβάλει ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Γιώργος Λαζουράς, και αποφάσισε κι ενέκρινε την ίδρυση αρχειακής συλλογής στο Δήμο Καλαβρύτων, υπό την εποπτεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
Ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Γιώργος Λαζουράς, αμέσως μετά την κοινοποίηση της απόφασης αυτής της Εφορείας των Γ.Α.Κ., δήλωσε: «Ένας πολύχρονος αγώνας του ιστορικού και μαρτυρικού Δήμου μας βρίσκει, επιτέλους, τη δικαίωσή του. Τα Καλάβρυτα αποκτούν Τοπικά Ιστορικά Αρχεία, με την πιστοποίηση και την εποπτεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Έτσι, η ιστορία του τόπου μας αποκτά, επιτέλους, το σπίτι της, το Τοπικό Αρχείο Καλαβρύτων, στους χώρους του κτιρίου της πρώην Μαθητικής Εστίας, στα Καλάβρυτα. Το υπάρχον ιστορικό υλικό, θα συγκεντρωθεί σ' αυτό και δεν θα βρίσκεται διάσπαρτο, θα ταξινομηθεί, θα μελετηθεί, θα ερευνηθεί, θα συντηρηθεί, αλλά και θα εκτίθεται. Ευχαριστώ τα μέλη της Εφορείας και τη Διοίκηση των Γ.Α.Κ., που αποδέχθηκαν το αίτημά μας, καθώς και το σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας, Σπύρο Σοκορέλη, που, με την επιμονή, τον αγώνα του και το όραμά του, συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και ανάδειξη της τοπικής μας Ιστορίας, με τη δημιουργία του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου στα Καλάβρυτα. Ο Δήμος μας θα αναλάβει όλες τις πρωτοβουλίες, που απαιτούνται, ώστε, σύντομα, τα Τοπικά Ιστορικά Αρχεία των Καλαβρύτων να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους και να προσφέρουν στην Ιστορία, στην έρευνα, στα γράμματα και στον Πολιτισμό του τόπου μας».
Ακολουθούν η επιστολή-αίτημα του Δημάρχου Καλαβρύτων προς τη Διευθύντρια της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους και η απόφαση της Εφορείας των Γ.Α.Κ., της 26 Φεβρουαρίου 2016, που ενέκρινε το παραπάνω αίτημα του Δημάρχου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Καλάβρυτα, 2 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 801
Ταχ. Δ/νση : Ευσεβίου Κηπουργού 6
Τ.Κ. - Πόλη : 250 01 - Καλάβρυτα ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνο : 26923 60400, 6984 606086 Τη Διευθύντρια της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.)
κ. Μινώτου
Δάφνης 61 - 154 52 Ψυχικό
FAX : 26920 23330
e-mail : lazourasg@yahoo.gr
: glazouras@yahoo.gr
Ένα από τα βασικά στοιχεία, που χαρακτηρίζουν το Δήμο Καλαβρύτων, είναι η πυκνή ιστορική μνήμη του τόπου, με κορυφαίες στιγμές, την έναρξη της επανάστασης του 1821, αλλά και το ολοκαύτωμα της 13-12-1943.
Εν τούτοις, και τούτο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως παράδοξο, τα Καλάβρυτα στερούνται Παραρτήματος των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.).
Για την άρση αυτού του παράδοξου, επανερχόμαστε στο αίτημα ίδρυσης Παραρτήματος των ΓΑΚ στα Καλάβρυτα, επισημαίνοντας τα εξής.
Στο Παράρτημα μπορούν, κατ' αρχήν, να φιλοξενηθούν οι παρακάτω αρχειακές συλλογές:
Τα αρχεία των Δημοτικών Σχολείων της επαρχίας Καλαβρύτων, που δεν λειτουργούν πια και που έχουν μεταφερθεί στο Αίγιο.
Τα αρχεία του Υποθηκοφυλακείου Καλαβρύτων, πριν το ολοκαύτωμα του 1943 και που είναι τα μοναδικά ντοκουμέντα που διασώθηκαν από την καταστροφή του 1943.
Τα αρχεία των Γυμνασίων-Λυκείων Καλαβρύτων, Δάφνης και Κλειτορίας
Τα αρχεία των πρώην 65 κοινοτήτων, των τέως Δήμων Καλαβρύτων, Κλειτορίας και Δάφνης.
Αρχεία από τις εκκλησίες των κοινοτήτων του Δήμου Καλαβρύτων.
Ενδεχομένως, θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν και τα αρχεία του Μουσείου Ολοκαυτώματος.
Για την εγκατάσταση του Παραρτήματος των Γ.Α.Κ. στα Καλάβρυτα, ο Δήμος Καλαβρύτων προτίθεται να διαθέσει τους χώρους της πρώην Μαθητικής Εστίας, που το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας έχει παραχωρήσει στο Δήμο.
Επιπροσθέτως, ο Δήμος προτίθεται να αναλάβει της λειτουργίας του Παραρτήματος και της φύλαξης των αρχειακών συλλογών, διαθέτοντας προς τούτο, το αναγκαίο προσωπικό.
Τούτων δοθέντων, πιστεύουμε ότι, το αίτημα για ίδρυση Παραρτήματος των Γενικών Αρχείων του Κράτους στα Καλάβρυτα, είναι εύλογο και θα τύχει της αποδοχής σας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γεώργιος Λαζουράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
EΦΟΡΕΙΑ
Αθήνα, 24/03/2016
Αρ. Πρωτ.: 138
Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
FAX:
e-mail: Δάφνης 61
154 52 Ψυχικό
Κ. Ζωγράφου
210-6782 217
210-6782 215
eforeia@gak.gr
ΠΡΟΣ:
1. κ. Λαζουρά, Δήμαρχο
Δήμο Καλαβρύτων
Ευσεβίου Κηπουργού 6
250 01 Καλάβρυτα
2. Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Αχαΐας
ΘΕΜΑ: Ίδρυση Αρχειακής Συλλογής Δήμου Καλαβρύτων
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα απόσπασμα πρακτικού της 21ης (26-02-16) Συνεδρίασης της Εφορείας των Γ.Α.Κ. σχετικά με την ίδρυση Αρχειακής Συλλογής στο Δήμο Καλαβρύτων.
Εντολή Προέδρου
Η Γραμματέας της Εφορείας
Κατερίνα Ζωγράφου
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 21η
26 Φεβρουαρίου 2016
Σήμερα Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου και ώρα 16:00 στο Αναγνωστήριο των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Δάφνης 61, Παλαιό Ψυχικό) συνήλθε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η Εφορεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 3052/24-03-14 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 149 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./24-03-2014).
Θέμα 6ο: Αίτημα για ίδρυση Τοπικού Αρχείου Καλαβρύτων
Εισάγεται προς συζήτηση το με αρ. πρωτ. 801/02-02-2016 (60/11-02-2016) έγγραφο του Δημάρχου Καλαβρύτων κ. Γεωργίου Λαζουρά με θέμα την ίδρυση Τοπικού Αρχείου στα Καλάβρυτα.
Η κυρία Μινώτου παίρνει το λόγο και αναφέρει ότι στο νομό Αχαΐας υπάρχουν τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Αχαΐας στην Πάτρα και το Τοπικό Αρχείο στο Αίγιο. Στη συνέχεια, αναφέρει ότι, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορικότητα του Δήμου, το γεγονός ότι ο Δήμος διαθέτει κτήριο, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη της κυρίας Μελίστα, Προϊσταμένης των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Ν. Αχαΐας, εισηγείται θετικά για την ίδρυση αρχειακής συλλογής στο Δήμο Καλαβρύτων σύμφωνα με τον Ν. 1946/1991 και υπό την εποπτεία των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Ν. Αχαΐας, με τον όρο να προσληφθεί αρχειονόμος. Διευκρινίζει, επίσης, ότι θα πρέπει να τεθεί ως όρος να μην παραλαμβάνουν αρχεία που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Τ. Α. Αιγίου.
Ο κ. Συνοδινός αναφέρει ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί πρώτα εάν καλύπτονται αρχειακά οι κοινότητες του Δήμου Καλαβρύτων από τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Αχαΐας και ο κ. Λούκος επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει να γίνεται ανταλλαγή πρωτότυπων αρχείων αλλά ψηφιακών αντιγράφων, σε περίπτωση που για παράδειγμα το Τ. Α. Αιγίου διαθέτει αρχειακό υλικό της περιοχής των Καλαβρύτων.
[…]
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη ομόφωνα εγκρίνουν την ίδρυση αρχειακής συλλογής στο Δήμο Καλαβρύτων σύμφωνα με τον Ν. 1946/1991 και υπό την εποπτεία των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Ν. Αχαΐας και αναθέτουν στην κυρία Μελίστα να αποσαφηνίσει ποια αρχεία θα ανήκουν στη δικαιοδοσία της αρχειακής συλλογής του Δήμου Καλαβρύτων και ποια στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Αχαΐας.
Ακριβές αντίγραφο πρακτικού
Η Γραμματέας της Εφορείας
Κατερίνα Ζωγράφου
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση


 


 

 

 


Πελοπόννησος
 
 

 Τελευταία [19:00:35]