Κυριακή 27 Μαΐου 02:59      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ζωτικοί τομείς για την οικονομία το Ασφαλιστικό και το τραπεζικό σύστημα

Ζωτικοί τομείς για την οικονομία το Ασφαλιστικό και το τραπεζικό σύστημαΤο ασφαλιστικό και το τραπεζικό σύστημα αποτελούν δύο κεντρικούς σταθμούς του οδικού χάρτη που πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία για την επίτευξη της δημοσιονομικής σταθεροποίησης, τονίζεται στο Επιστημονικό Δελτίο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής.
Η μακροχρόνια πορεία σύγκλισης και η επάνοδος στις αγορές προϋποθέτουν τη βιωσιμότητα και των δύο παραπάνω ζωτικών τομέων, επισημαίνεται, και τονίζεται ότι για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατανόηση της λειτουργίας, καθώς και η οικονομική ανάλυση τόσο του ασφαλιστικού όσο και του τραπεζικού τομέα.
«Με την παρούσα έκδοση, το 4ο Επιστημονικό Δελτίο, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, συμβάλλουν στη δημόσια συζήτηση και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στους δύο ζωτικούς τομείς προκειμένου να ανταποκριθούν στον οικονομικό και κοινωνικό τους ρόλο» αναφέρεται. Ειδικότερα, στα άρθρα που φιλοξενούνται στο Δελτίο, παρατίθενται βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία της λειτουργίας των τομέων της οικονομίας δίνοντας την δυνατότητα στον αναγνώστη να αποκτήσει εμπεριστατωμένη εικόνα της προοπτικής των μεταρρυθμίσεων.
Η σύγκλιση των μακροοικονομικών επιδόσεων ευρωπαϊκών οικονομιών αποτελεί την μοναδική ικανή και αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματικότητα των κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών, σημειώνεται στο Δελτίο. Οι αποκλίσεις μεταξύ των χωρών μελών της ΟΝΕ που παρουσιάστηκε το διάστημα της κρίσης 2008-2014 αποδυναμώνουν τον ενιαίο οικονομικό χώρο τροφοδοτώντας τον προβληματισμό για την ενιαία νομισματική περιοχή, προστίθεται.
Για το λόγο αυτό στο τρίτο άρθρο παρουσιάζονται οι μακροοικονομικές επιδόσεις επιλεγμένων οικονομιών της ΟΝΕ προκειμένου να καταγραφούν οι κύριοι τομείς της απόκλισης.
Με τα τρία άρθρα που συμπεριλαμβάνονται στο παρόν τεύχος ολοκληρώνεται ο α΄ κύκλος ανάλυσης και καταγραφής τομέων της ελληνικής οικονομίας.
Στο β΄ κύκλο, που θα ακολουθήσει, το Επιστημονικό Δελτίο θα συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο με προτάσεις και θέσεις για τα κύρια θέματα που προκύπτουν στην πορεία εφαρμογής της Συμφωνίας του Αυγούστου 2015, καταλήγει η εισαγωγή του Δελτίου.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [02:59:27]