Τρίτη 22 Μαΐου 11:09      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Με μικρή μόνο απόκλιση ο Προϋπολογισμός του 2015

Με μικρή μόνο απόκλιση ο Προϋπολογισμός του 2015Εντός των στόχων που είχαν τεθεί κινήθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός δαπανών του 2015, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τα οποία καταγράφουν μόνον μικρή απόκλιση 0,3% ή 137,7 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον στόχο των 47.962 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το tanea.gr, οι σημαντικότερες αποκλίσεις μεταξύ στόχων και πραγματοποιήσεων δαπανών είναι οι ακόλουθες:
- Στο Yπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και στον τομέα Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα παρατηρείται μείωση των δαπανών σε σχέση με το στόχο κατά 314 εκατ. ευρώ, δηλαδή απόκλιση 15,6%. Αυτή οφείλεται στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του οποίου κατανεμήθηκαν περισσότερες πιστώσεις απ' όσες αρχικά είχαν εκτιμηθεί στα επιμέρους υπουργεία όπου και δαπανήθηκαν.
- Σε ό,τι αφορά τον τομέα του Τουρισμού του ίδιου Yπουργείου, οι συνολικές πληρωμές κινήθηκαν σημαντικά υψηλότερα του στόχου κατά 17,9 εκατ. ευρώ ή 42,4%, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε ανακατανομή και απορρόφηση περισσότερων δαπανών του ΠΔΕ απ' ό,τι αρχικώς είχε εκτιμηθεί.
- Στο Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι συνολικές πληρωμές κινήθηκαν υψηλότερα έναντι των στόχων κατά 178,1 εκατ. ευρώ ή κατά 15,3%, λόγω της ανακατανομής πρόσθετων πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΠΔΕ από 463 εκατ. ευρώ σε 714,7 εκατ. ευρώ.
- Στο Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπήρξε υποεκτέλεση έναντι του στόχου κατά 163,3 εκατ. ευρώ ή 24,2% και οφείλεται κυρίως στην ανακατανομή και αναμόρφωση του σχεδιασμού του ΠΔΕ.
- Στο Yπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η αύξηση των δαπανών κατά 456,3 εκατ. ευρώ ή 3,7% οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, στην απόδοση 236 εκατ. ευρώ για το ΕΚΑΣ από το αποθεματικό και στην ανακατανομή και απορρόφηση περισσότερων δαπανών του ΠΔΕ απ' όσες είχαν αρχικά εκτιμηθεί.
Σε ό,τι αφορά τα 55 Νομικά Πρόσωπα-φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 10 εκατ. ευρώ το συνολικό αποτέλεσμά τους παρουσιάζεται μειωμένο κατά 570 εκατ. ευρώ από το στόχο που είχε τεθεί. Ειδικότερα, 24 φορείς παρουσιάζουν θετική απόκλιση ή απόκλιση μικρότερη του 10% από το στόχο, ενώ 31 φορείς παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση άνω του 10% που τους είχε τεθεί.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:09:48]