Τρίτη 22 Μαΐου 01:51      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Σε διαβούλευση το σχέδιο λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών

Σε διαβούλευση το σχέδιο λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτώνΑναρτήθηκε για διαβούλευση στον ιστότοπο www.opengov.gr, το σχέδιο της νέας Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων τροφίμων και ποτών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους έως την Δευτέρα 18 Απριλίου.
Το προτεινόμενο σχέδιο «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχειρήσεις τροφίμων & ποτών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών)» αποσκοπεί στην απλούστευση διαδικασιών, την άρση εμποδίων και τη μείωση της γραφειοκρατίας με προτεραιότητα την προστασία της υγείας του πληθυσμού.
Σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, το νέο σχέδιο εστιάζει κυρίως στον έλεγχο των επιχειρήσεων που αφορά:
- Την τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον.
- Την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.
- Την τήρηση των όρων περιβαλλοντικής υγιεινής.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:51:57]