Πέμπτη 24 Μαΐου 13:22      14°-27° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Από σήμερα αιτήσεις χρηματοδότησης τουριστικών ΜΜΕ μέσω ΕΣΠΑ

Από σήμερα αιτήσεις χρηματοδότησης τουριστικών ΜΜΕ μέσω ΕΣΠΑΤο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοινώνει ότι ξεκινάει σήμερα Τρίτη 29/3/2016, 12 μ., η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η περίοδος υποβολής διαρκεί από 29.03.2016 έως και 17.05.2016.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr και δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας.
Ο τρόπος αξιολόγησης που έχει οριστεί καθιστά την υποβολή προτάσεων αδιάβλητη, απλή και ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.
Ο προϋπολογισμός της εν λόγω δράσης, η οποία υλοποιείται σ' ένα κύκλο, όπως διευκρινίζει το dikaiologitika.gr, είναι αυξημένος κατά 20 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, φτάνοντας συνολικά στα 70 εκατ. ευρώ, με σκοπό την άμεση στήριξη της νέας τουριστικής περιόδου.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 11/2/2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.
Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν
I. Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
II. Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις III. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων κι έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια συνολικού π/υ από 15.000€ έως 150.000€.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Τι ακριβώς επιδοτείται
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα-εξοπλισμός
- Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος - Ανάπτυξη & πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
- Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής, που προορίζονται προς εκμίσθωση, ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.
- Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα θέσεων
- Δαπάνες προβολής-προώθησης
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 1/2/2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής
I. Σε επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο (μ.ο.) την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
II. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. τη διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
III. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα, θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).
Πότε και πού υποβάλλεται αίτηση χρηματοδότησης
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr.
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 29/3/2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 17/5/2016.
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων, καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 17/5/2016.
Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου, που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.
Επικοινωνία-Πληροφορίες-Ερωτήσεις
* Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα, με ωράριο λειτουργίας 8.30 π.μ. έως 7 μ.μ.
* Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.
* Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr - www.espa.gr
* Εmail: infoepan@mou.gr
* Facebook: www.facebook.com/antagonistikotita
* Twitter: http://twitter.com/epan_ii
* Linkedin: http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [13:22:45]