Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 21:48      10°-15° Πάτρα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Θεματική ημερίδα την Πέμπτη το πρωί απο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Θεματική ημερίδα την Πέμπτη το πρωί απο την Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΗ μεθοδολογία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης αξιοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την εξειδίκευση των δράσεων των τομέων προτεραιότητας, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδότησης του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020 αλλά και του ΕΣΠΑ 2014-2020 γενικότερα.
Η ενέργεια αυτή γίνεται σε συνέχεια της έγκρισης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 (RIS3 ΠΔΕ) από το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται θεματική ημερίδα: «Επιχειρηματική Ανακάλυψη για την εξειδίκευση δράσεων που αφορούν σε δυναμικές και εξωστρεφείς καλλιέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 στο ξενοδοχείο Porto Rio στην Πάτρα, με ώρα έναρξης εργασιών στις 10 το πρωί.
Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάδειξη και η ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που περιλαμβάνει την προώθηση καινοτόμων σχεδίων έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα της μεταποίησης/τυποποίησης αγροτικών προϊόντων.
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει μπορεί να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στην ημερίδα, καταχωρώντας τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο: http://bit.ly/22tGtdS
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο email: dap@pde.gov.gr ή με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λυκούργο Σταματελάτο στο τηλέφωνο 2613613610 ή στο φαξ 2613.613605.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση


 


 

 

 


Πελοπόννησος
 
 

 Τελευταία [21:48:29]