Δευτέρα 21 Μαΐου 01:52      19°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πρώτη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πρώτη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Προσφυγικής και Μεταναστευτικής ΠολιτικήςΣυνέρχεται σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής, σε πρώτη συνεδρίαση μετά την έκδοση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του.
Αντικείμενο της συνεδρίασης αναμένεται να είναι τα αναγκαία βήματα και οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και την υλοποίηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες.
Έργο του παραπάνω Κυβερνητικού Συμβουλίου, είναι ο συντονισμός της διαλειτουργικότητας των συναρμόδιων πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, φορέων και υπηρεσιών, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων και αποφάσεων για τη συγκρότηση επιχειρησιακών και επιτελικών ομάδων, με στόχο την εφαρμογή της προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:52:29]