Σάββατο 26 Μαΐου 21:08      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Προκήρυξη για μόνιμες θέσεις στα ΕΛ.ΤΑ.

Προκήρυξη για μόνιμες θέσεις στα ΕΛ.ΤΑ.Εκδόθηκε η Προκήρυξη 1Κ/2016 του ΑΣΕΠ με ΦΕΚ 2/18-03-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 36 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τακτικού προσωπικού του κλάδου ΔΕ Διανομέων στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 2190/1994 όπως ισχύει.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 06 Απριλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 20 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη. Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2016 Τ.Θ. 14.308 Αθήνα Τ.Κ. 115.10
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 25ης Απριλίου 2016, ημέρας Δευτέρας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε').
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:08:16]