Πέμπτη 24 Μαΐου 03:36      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Έρχονται πάνω απο 20.000 θέσεις εργασίας για νέους και άτομα άνω των 50

Έρχονται πάνω απο 20.000 θέσεις εργασίας για νέους και άτομα άνω των 50Εκδόθηκε η προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 15.000 μακροχρόνια ανέργων άνω των 50 ετών σε επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την προκήρυξη καλούνται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ, και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις 24/3/2016 και ώρα 10η πρωινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 60 εκ. ευρώ έως και το 2019. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους εννέα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα μήνες ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του πρώτου 9μηνου απασχόλησης. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις μήνες ακόμα. Επισημαίνεται ότι στη περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν αιτηθούν την επέκταση του προγράμματος, η δέσμευση της διατήρησης του προσωπικού για άλλους τρεις μήνες παραμένει στο πρώτο 9μηνο απασχόλησης.Σε 6.650 άνεργους νέους έως 29 ετών απευθύνεται το νέο Voucher για τον τουρισμό, την υλοποίηση του οποίου αναλαμβάνουν από κοινού το ΙΝΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ.
Το πρόγραμμα με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» αφορά 994 νέους αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και 5.656 νέους που είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας αντιστοιχεί στο ποσό των 670 ευρώ και τη λαμβάνει ο πάροχος κατάρτισης για τις υπηρεσίες που προσφέρει (θεωρία και εποπτεία και παρακολούθηση πρακτικής), καθώς και για τις ασφαλιστικές εισφορές (6,45%) των επιδομάτων των ωφελουμένων (θεωρία και πρακτική).
Το νέο Voucher περιλαμβάνει:
α) Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών,
β) πρακτική άσκηση διάρκειας έξι μηνών των ωφελουμένων, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας, συνολικής διάρκειας 420 ωρών,
γ) υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων από το ΙΝΣΕΤΕ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κατάρτιση που αφορούν στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς και στην τοποθέτηση του ωφελουμένου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 10 Απριλίου στο http://insete-training.gr/
  • Πλήρες ρεπορτάζ στην εφημερίδα "Πελοπόννησος"


Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:36:07]