Τρίτη 22 Μαΐου 07:30      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα- Ιταλία: 400.000 επιβάτες μετέφεραν το 2015 οι Μινωϊκές

Πάτρα- Ιταλία: 400.000 επιβάτες μετέφεραν το 2015 οι ΜινωϊκέςΑύξηση 4,2 εκατ. ευρώ παρουσίασαν το 2015 οι ενοποιημένες πωλήσεις της MINOAN LINES και διαμορφώθηκαν σε 172,4 εκ. ευρώ.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 36 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 15,9 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 17,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 17,6 εκατ. σε σχέση με το 2014.
Ειδικότερα, στα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 περιλαμβάνονται χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2,6 εκατ. έναντι 4,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (μείωση 43,3%) και σύνολο καθαρών αποσβέσεων 15,8 εκατ. έναντι 15,5 εκατ. το 2014.
Επιπρόσθετα, κατά την 31/12/2015, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Εταιρείας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε 259,6 εκατ. ( 2,43 ανά μετοχή). Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 195,1 εκατ. ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 24,7 εκατ.

Μεταφορικό έργο
Γραμμή Αγκώνα & Τεργέστη
Η Εταιρεία το 2015 δραστηριοποιήθηκε στη γραμμή της βόρειας Αδριατικής (Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Αγκώνα-Τεργέστη) ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της, επιτυγχάνοντας υψηλά μερίδια αγοράς σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία διακίνησε συνολικά 406 χιλ. επιβάτες, 94 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 77 χιλ. φορτηγά οχήματα. Τα μερίδια αγοράς στην αγορά της Αγκώνα ανήλθαν σε 54,3% για τους επιβάτες, 52,9% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 56,5% για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της Τεργέστης δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία.

Ελληνική Ακτοπλοΐα (Γραμμή Κρήτης)
Στη γραμμή «Ηράκλειο-Πειραιάς», οι Μινωικές Γραμμές διατήρησαν την ισχυρή θέση που παραδοσιακά κατέχουν στην αγορά αυτή. Το 2015, η Εταιρεία διακίνησε 707 χιλ. επιβάτες, 90 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 57 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στην εν λόγω γραμμή ανήλθαν περίπου σε 67,0% για τους επιβάτες, 64,0% για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και 47,2% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [07:30:23]