Πέμπτη 24 Μαΐου 03:31      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Μαρία Σπυράκη: Κανένα ελληνικό έργο στο πακέτο Γιούνκερ

Μαρία Σπυράκη: Κανένα ελληνικό έργο στο πακέτο ΓιούνκερΤο χρηματοδοτικό εργαλείο του λεγόμενου Πακέτου Γιούνκερ έχει μέχρι τώρα κινητοποιήσει συνολικά 71,1 δις ευρώ σε 22 από τις 28 χώρες της Ε.Ε. Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ., κυρία Μαρία Σπυράκη, έθεσε στον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν αρμόδιο για το ΕΤΣΕ, κ. Γιούρκι Κατάινεν, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας.
Παράλληλα, προχωρά η υλοποίηση της πιλοτικής δράσης που είχε προτείνει η Ευρωβουλευτής του Ε.Λ.Κ. κυρία Σπυράκη και εγκρίθηκε να πληρωθεί από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016. Το έργο, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ των οποίων 500.000 ευρώ θα δαπανηθούν στο 2016, βασίζεται σε μία πετυχημένη δράση που υλοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/remth) και που είχε σκοπό την δημιουργία μίας πλατφόρμας ανάπτυξης ενιαίας στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση.
Το νέο έργο, που απευθύνεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ελλάδος αλλά και σε αυτές άλλων χωρών, όπως της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, στοχεύει στην ανάπτυξη στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και την διερεύνηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων.
Η δράση προτίθεται να υποστηρίξει τις περιφέρειες στο να αναπτύξουν και να εκμεταλλευτούν τις συνέργειες ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία καθώς και στο πρόγραμμα Horizon 2020. Μέσα από αυτές τις συνέργειες, οι περιφέρειες θα καταφέρουν να μειώσουν το χάσμα καινοτομίας καθώς και να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Ολόκληρη η απάντηση του αντιπροέδρου της Κομισιόν Γιούρκι Κατάινεν, στη Μαρία Σπυράκη έχει ως εξής:
«Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας πολλούς από τους Ευρωβουλευτές που είναι παρόντες. Για παράδειγμα η κυρία Σπυράκη, συμβάλλει με έναν πάρα πολύ χρήσιμο τρόπο στο να περάσει το μήνυμα του τί ακριβώς κάνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, και πώς μπορούν να συνδυαστούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Γιατί χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που θα επικοινωνήσουν το Ταμείο σε όλες τις χώρες. Όχι μάλιστα μόνο στις χώρες, αλλά και στις περιφέρειες. Γιατί άμα δείτε τις χώρες που δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιήσει το EFSI, αυτές είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ρουμανία, ίσως και κάποια άλλη, είναι είκοσι δύο χώρες που έχουν χρησιμοποιήσει το EFSI.
Μπορείτε να δείτε για παράδειγμα στην Βουλγαρία, τη γείτονα χώρα σας, υπάρχουν ήδη τέσσερις τράπεζες, ιδιωτικές τράπεζες, που έχουν αντλήσει χρηματοδότηση από τον EFSI και θα παράσχουν πρόσθετη χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης. Σε κάποιες χώρες, υπάρχει, ας το πούμε, έλλειψη έμπνευσης ή θέλησης για να παραχθούν ιδέες για έργα. Αλλά ο πιο γρήγορος τρόπος για να χρησιμοποιηθεί το EFSI, είναι να στείλουμε το μήνυμα και να πούμε στις τράπεζες ότι αν θέλουν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες τους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπάρχει ακόμα ένα εργαλείο διαθέσιμο για τη χρηματοδότηση ρίσκου (το EFSI)».
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:31:07]