Τρίτη 22 Μαΐου 09:27      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


6η Υγειονομική Περιφέρεια: Σε δημόσια διαβούλευση ο "χάρτης" της περιοχής

6η Υγειονομική Περιφέρεια: Σε δημόσια διαβούλευση ο "χάρτης" της περιοχήςΜε την παραδοχή, η οποία άλλωστε αποτελεί και κονή ομολογία ότι, πέρα από τις δυσλειτουργίες και τις ανεπάρκειες του ΕΣΥ συνολικά, ειδικότερα οι δημόσιες πρωτοβάθμιες υπηρεσίες - ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα- βρίσκονταν (και βρίσκονται) σε χαμηλό επίπεδο, σέρνοντας για δεκαετίες τις «αμαρτίες» των πολιτικών που τις ήθελαν υποβαθμισμένες, πολυδιασπασμένες και ανοργάνωτες, χωρίς προσανατολισμό, ουσιαστικά συμπληρωματικές και υποστηρικτικές των ιδιωτικών ιατρείων και εργαστηρίων, η διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την πρότασή της για το νέο υγειονομικό χάρτη της περιοχής.
Η «Π» έχει ήδη παρουσιάσει τους γενικούς άξονες της συγκεκριμένης πρότασης κι επανέρχεται με την αναλυτική παρουσίαση των όσων προβλέπει η πρόταση του διοικητή Γιώργου Γιαννόπουλου και του υποδιοικητή Δημήτρη Κωστακιώτη.
Όπως και οι ίδιοι παρατηρούν οι σχεδιασμοί για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη της χώρας έχουν τη ρίζα τους στη δεκαετία του 1980. Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά και συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε χωρίς φυσικά η χώρα να έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα το δίκτυο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης που έχει ανάγκη.
Οι διαφορές του νέου σχεδίου σε σύγκριση με τα παλαιότερα , έτσι όπως μας τις παρουσιάζουν οι κύριοι Γιαννόπουλος και Κωστακιώτης, εντοπίζονται κυρίως σε τρία σημεία:
α) Το νέο σχέδιο έχει εκπονηθεί στην λογική της υλοποίησής του από τον δημόσιο τομέα (δηλ. από δημόσιες δομές και δημόσιους λειτουργούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης). Ο ιδιωτικός τομέας ( συμβεβλημένα ιατρεία και εργαστήρια) θα αξιοποιηθεί στην αρχική φάση υλοποίησής του , μέχρις ότου κάθε δημόσια δομή θα είναι σε θέση να καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του πληθυσμού ευθύνης της με το δικό της προσωπικό και τον δικό της εξοπλισμό.
β) Η αυτόνομη δικτύωση των πρωτοβάθμιων ψυχιατρικών δομών (προτείνεται δηλ. τα ΚΨΥ και οι άλλες εξωνοσοκομειακές δομές ψυχικής υγείας να μην είναι ενσωματωμένα στα ΚΥ, αλλά να αποτελούν χωριστές δομές με δική τους δικτύωση (μαζί με τις ψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων). Η διασύνδεση με τα ΚΥ θα είναι μόνο επιστημονική.
γ) Ο διακριτός ρόλος του παιδιάτρου. Σύμφωνα με τα προηγούμενα σχέδια, οι ειδικότητες που θα μπορούσαν να ασκήσουν τον ρόλο του οικογενειακού γιατρού, ήταν αυτές του παθολόγου, του γενικού γιατρού και του παιδιάτρου. Στο νέο σχέδιο, ο (οικογενειακός) παιδίατρος έχει τον δικό του ρόλο και η ευθύνη του αφορά μόνο σε ανήλικο πληθυσμό.
Ο στόχος είναι το δίκτυο να είναι σε θέση να παρέχει όλες τις προβλεπόμενες υπηρεσίες μέχρι το τέλος του 2016.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [09:27:50]