Κυριακή 20 Μαΐου 18:58      19°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πρωταθλήτρια στην ανεργία η Δυτική Ελλάδα - Στη 2η θέση  με 28,9%

Πρωταθλήτρια στην ανεργία η Δυτική Ελλάδα - Στη 2η θέση με 28,9%Στο 24,4% διαμορφώθηκε το ποσοστό της Ανεργίας στη χώρα το δ΄ τρίμηνο το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,4% συγκριτικά με το γ' τρίμηνο του ίδιου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη ∆υτική Μακεδονία με 32,2%, και στη ∆υτική Ελλάδα με 28,9%.

Έτσι, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 1.174.658 άτομα, με το μεγαλύτερο πλήγμα να εξακολουθούν να δέχονται οι νέοι έως 24 ετών, εκ των οποίων την Ανεργία βίωνε το επίμαχο διάστημα το 49%.
Συνολικά το ποσοστό των ανέργων μειώθηκε, ωστόσο, συγκριτικά με το δ΄ τρίμηνο του 2014 που ήταν στο 26,1%.
Ειδικότερα, ο αριθµός των ανέργων αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση µε το γ΄ τρίµηνο του 2015 και µειώθηκε κατά 5,7% σε σχέση µε το δ΄ τρίµηνο 2014.
Στις γυναίκες, το ποσοστό Ανεργίας (28,4% το δ΄ τρίμηνο 2015 από 29,6% το δ΄ τρίμηνο 2014) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (21,2% από 23,3%).
Σε επίπεδο Περιφέρειας, το μεγαλύτερο ποσοστό Ανεργίας παρατηρείται στη ∆υτική Μακεδονία με 32,2%, και στη ∆υτική Ελλάδα με 28,9%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο με 11,4% και στις Ιόνιες Νήσους με 16,4%.
Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (45,6%), ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (13,7%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (19,6%).
Να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό ανέργων (6,4%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του δ' τριµήνου 2015, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή: δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (31,5%), δεν εξυπηρετούσε το ωράριο εργασίας (18,4%), δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (13,2%).
Το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε ξένη υπηκοότητα είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ελλήνων υπηκόων (30,8% έναντι 23,9%). Επίσης, το 71,3% των ξένων υπηκόων είναι οικονοµικά ενεργό, ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων, το οποίο είναι 51,1%.
Όσον αφορά στην απασχόληση, το δ΄ τρίμηνο πέρυσι ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα και η απασχόληση µειώθηκε κατά 0,8% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και αυξήθηκε κατά 3,0% σε σχέση µε το δ΄ τρίµηνο 2014.
Το δ΄ τρίµηνο πέρυσι βρήκαν απασχόληση 151.110 άτοµα, τα οποία δήλωσαν ότι ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, 41.841 άτοµα µετακινήθηκαν από τον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 111.421 άτοµα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούµενα, σήµερα είναι άνεργα και άλλα 55.582 άτοµα που ήταν απασχολούµενα είναι πλέον οικονοµικά µη ενεργά. Επιπλέον, 111.733 άτοµα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση αλλά είναι άνεργα.
Ανά τοµέα της οικονοµίας, παρατηρείται ότι στον πρωτογενή τοµέα υπάρχει µείωση 5,7% στον αριθµό των απασχολούµενων. Στον δευτερογενή τοµέα παρατηρείται αύξηση 2,5% και στον τριτογενή αύξηση 4,8%.
Το ποσοστό της µερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 9,4% του συνόλου των απασχολουµένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζοµένων, το 69,5% έκανε αυτή την επιλογή διότι δεν µπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, το 6,8% για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, το 4,7% διότι εκπαιδεύεται, το 2,9% διότι φροντίζει µικρά παιδιά ή εξαρτώµενους ενήλικες και το 16% για διάφορους άλλους λόγους.
Το ποσοστό των µισθωτών, το οποίο εκτιµάται σε 65,7%, εξακολουθεί να είναι χαµηλότερο του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 83,5 του συνόλου των απασχολουµένων.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [18:58:41]