Κυριακή 27 Μαΐου 19:01      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Επιμελητήριο: Παρέμβαση στον Τσακαλώτο για τον φόρο ακίνητης περιουσίας Νομικών Προσώπων

Επιμελητήριο: Παρέμβαση στον Τσακαλώτο για τον φόρο ακίνητης περιουσίας Νομικών ΠροσώπωνΤο Επιμελητηριο Αχαϊας απέστειλε σήμερα την ακόλουθη επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο
ΘΕΜΑ: Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή φόρου ακίνητης περιουσίας Νομικών Προσώπων.
"Κύριε Υπουργέ,
Στο Νόμο 4223/13 ʼρθρο 7 προβλέπονται εκπτώσεις για τα φυσικά πρόσωπα και αναστολή πληρωμής φόρου για τα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4223/13 που είναι:
α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου.
β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος και
γ) το νομικό πρόσωπο δεν έχει ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Επειδή δεν έχει προβλεφθεί έκπτωση φόρου ή αναστολή για νομικά πρόσωπα με μηδενικό κύκλο εργασιών τα 2 τελευταία έτη και οι αρμόδιες ΔΟΥ, ερμηνεύοντας στενά την Παρ. 3β, απορρίπτουν αιτήματα αναστολής φόρου με το αιτιολογικό ότι δεν πληροί η επιχείρηση, με μηδενικό κύκλο εργασιών τα δύο τελευταία έτη, τα οριζόμενα στην Παρ. 3β.
Επειδή θεωρούμε άδικο για νομικό πρόσωπο με μηδενικό κύκλο εργασιών, να μην τυγχάνει απαλλαγής (ολικής ή μερικής του φόρου) ή αναστολής, παρακαλούμε όπως για το φόρο ακίνητης περιουσίας, που θα επιβληθεί για το 2016, να ληφθεί πρόνοια χορήγησης εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου για τα νομικά πρόσωπα που έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια ή είναι σε αδράνεια για περισσότερα από δύο χρόνια, ορίζοντας και το χρόνο υποβολής του αιτήματος και τη σχετική διαδικασία.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος"
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [19:01:39]