Τετάρτη 23 Μαΐου 01:38      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Πάτρα: Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του ΔήμουΣτην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 8η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με τα παρακάτω θέματα:
Νομική στήριξη του υπαλλήλου του Δήμου Πατρέων κ. Παπατσώρη Ιωάννη (εισηγητής: Κ. Πελετίδης - Δήμαρχος)
Νομική στήριξη του υπαλλήλου του Δήμου Πατρέων κ. Μανιάκη Παναγιώτη (εισηγητής: Κ. Πελετίδης - Δήμαρχος)
Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης, Ειδών Γραφείου, Φωτοτυπικού και Μηχανογραφικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Πρόσκληση μειοδότη για υπογραφή σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ (2015)» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Δ. Κακογιάννης - Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού).
Ψήφιση πίστωσης ποσού 37.114,02 € για την πληρωμή του 5ου λογαριασμού της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο διοικητικών ορίων πρώην Δ. Μεσσάτιδας» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.880,00 € για τις ανάγκες μετακίνησης εντός έδρας του προσωπικού της Διαχ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών για το Α΄ Εξάμηνο του 2016. (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
α) Σύσταση παγίας προκαταβολής, ψήφιση πιστώσεων, ορισμός υπολόγου παγίας προκαταβολής Δήμου Πατρέων του έτους 2016 (Σαλαμαλίκη), β) Ψήφιση πιστώσεων παγίας προκαταβολής Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Πατρέων έτους 2016 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
α) Ψήφιση πίστωσης ποσού 17.783,51 € για την εκτέλεση εργασιών από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στα πλαίσια της επέκτασης του δικτύου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και επαύξησης ισχύος σε διάφορα σημεία της πόλης, β) έγκριση εντάλματος πλοπληρωμής για πληρωμή της δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, στα πλαίσια της επέκτασης του δικτύου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και επαύξησης ισχύος σε διάφορα σημεία της πόλης (Νικολακόπουλος) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:38:06]