Σάββατο 26 Μαΐου 03:44      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Προπονητές: Κάρτες τριετίας από την ΕΠΟ

Προπονητές: Κάρτες τριετίας από την ΕΠΟΑπό εδώ και στο εξής μόνο το τμήμα μητρώου της ΕΠΟ θα εκδίδει τις ταυτότητες τριετίας προπονητών UEFA και ΕΠΟ, εφόσον οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο Κανονισμός Προπονητών και αυτό θα γίνεται εφάπαξ για μία τριετία και στο όνομα του αιτούντος. Τα δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας είναι τα εξής:
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου
2) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4) Επικυρωμένο αντίγραφο του διπλώματος ή του πιστοποιητικού παρακολούθησης
5) Επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων
6) Βεβαίωση μέλους σε Σύνδεσμο Προπονητών (όπου υπάρχει)
7) Καταβολή παραβόλου 200 ευρώ
Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης ΕΠΟ και αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31/12/2012.
Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν στην οικεία Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Φάκελος με δικαιολογητικά που αποστέλλεται μεμονωμένα από προπονητές στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών της ΕΠΟ δεν θα γίνεται δεκτός.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων τριετίας συνεχίζεται κανονικά για όσους δεν έχουν έως τώρα αποκτήσει το μοναδικό αριθμό μητρώου ταυτότητας.

Οι προπονητές που θα ακολουθήσουν με επιτυχία τη διαδικασία έκδοσης ταυτότητας τριετίας, έχουν τη δυνατότητα δωρεάν εγγραφής, για τον πρώτο χρόνο, στο πρωτοποριακό προπονητικό πρόγραμμα της UEFA, το TactX (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της ΕΠΟ «Τεχνική και Αναπτυξιακή Επιτροπή/Προπονητές, UEFA TactX».

Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:44:14]