Τετάρτη 23 Μαΐου 08:42      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


400 ευρώ μισθοδοσία για μισό εκατομμύριο Έλληνες!

400 ευρώ μισθοδοσία για μισό εκατομμύριο Έλληνες!Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ανήλθαν στις 534. 487 και λαμβάνουν κάθε μήνα κατά μέσο όρο 409, 44 ευρώ μικτά, με βάση τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν στο ΙΚΑ και αφορούν τον Ιούνιο του 2015, όπου παρατηρήθηκε αύξηση εργαζομένων από 4,58% για την πλήρη, έως 13,75% για τη μερική απασχόληση, που όμως συνοδεύεται από μείωση του μέσου ημερομίσθιου για κοινές επιχειρήσεις (51,04 ευρώ) κατά 2,35% και κατά 1,70% του μέσου μισθού (1.183,28 ευρώ), στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης.
1.428.518 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, λαμβάνουν 1.183,28 ευρώ μικτές αποδοχές, σε μηνιαία βάση,. ωστόσο η μείωση του μέσου μισθού στις κοινές επιχειρήσεις φτάνει για το ίδιο διάστημα φτάνει το 2,98% για τις κοινές επιχειρήσεις και το 3,72% για τα οικοδομοτεχνικά έργα.
Τα υπόλοιπα στοιχεία έχουν ως εξής από το ΙΚΑ, που τα συγκρίνει με τα αντίστοιχα στοιχεία του Ιουνίου του 2014:
-Τον περασμένο Ιούνιο υποβλήθηκαν ΑΠΔ από 240.677 κοινές επιχειρήσεις και 9.335 από οικοδομοτεχνικά έργα.
-Ο αριθμός των ασφαλισμένων που δηλώθηκαν στις ΑΠΔ ανήλθε σε 1.909.948 άτομα από τα οποία 1.878.581 προέρχονται από κοινές επιχειρήσεις και 31.367, από οικοδομοτεχνικά έργα.
-Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,04 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.183,28 ευρώ.
-Για περιπτώσεις μερικής απασχόλησης το μέσο ημερομίσθιο υποχωρεί στα 23,86 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 409,44 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 41,64 ευρώ και ο μέσος μισθός 551,31 ευρώ.
-Συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά, με εκείνα του Ιουνίου 2014, προκύπτει ότι το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3,01%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 2,85%, ενώ στο σύνολο η μείωση έφτασε το 2,99%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 2,35%, ενώ ο μέσος μισθός κατά 1,70%.
-Αντίστοιχα, ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,98% και στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 3,72%.
-Διαπιστώνεται ότι τον Ιούνιο του 2015, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2014, ο αριθμός των ασφαλισμένων με πλήρη απασχόληση, αυξήθηκε κατά 4,58%, ενώ ο ακόμα περισσότερο κατά 13,75% αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζόμενων με μερική απασχόληση.
-Το 73,61% των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που έδωσε η έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ για το 2ο τρίμηνο του 2015 είναι 68,99%.
-Το 23,24% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ είναι κάτω των 29 ετών και το 55,74% κάτω των 39 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά από την ΕΛΣΤΑΤ είναι 13,32% και 41,64%. Επιπλέον από 50 - 64 ετών είναι το 16,03% των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, ποσοστό μικρότερο από το 25,41% που έχει καταγράψει η ΕΛΣΤΑΤ.
-Από τους Έλληνες ασφαλισμένους το 21,57% απασχολείται με το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο, το 16,37% σε ξενοδοχεία και εστιατόρια και το 13,13% σε μεταποιητικές βιομηχανίες. Στις κατασκευές το 26,3% και σε εστιατόρια και ξενοδοχεία το 23,89% των εργαζόμενων είναι αλλοδαποί.
-Από τους Έλληνες ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, το 27,14% είναι υπάλληλοι γραφείου, το 24,15% απασχολείται στην παροχή υπηρεσιών και ως πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές, ενώ το 13,01% απασχολούνται ως ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [08:42:21]