Παρασκευή 25 Μαΐου 05:55      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Πάτρα: Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του ΔήμουΣυνεδριάζει αύριο (στο κτίριο Λαδόπουλου), ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. για συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με τα παρακάτω θέματα:
Νομική στήριξη του υπαλλήλου του Δήμου Πατρέων κ. Γιαννοπολίτη Χρήστου (εισηγητής: Κ. Πελετίδης - Δήμαρχος).
Έλεγχος επικαιροποιημένων διακιολογητικών της μειοδότριας εργοληπτικής επιχείρησης του έργου «Έργα συντήρησης και συμπλήρωσης υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων (εισηγητής: Χρ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Αποδοχή δωρεάς για την αποστολή του Δήμου Πατρέων στους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου Αθηνών κ. Σταύρου Κόκκαλη, για παράστασή του στο Ειρηνοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 23ης-11-2015 για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου μετά από αγωγή της εταιρείας 'ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΣΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.' και ψήφιση πίστωσης ποσού 128,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 29,44=157,44 € συνολικά για την αμοιβή του. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Φ. Κουλούρης - Νομικός Σύμβουλος).
Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων και εν εξελίξει διαγωνισμών προμηθειών και εργασιών - υπηρεσιών (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους (2016) (ΣΑΤΑ & ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) που αφορούν στα εν εξελίξει έργα της Δ/νσης Αρχ/κου Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016 για πληρωμή έργων από πιστώσεις Έργων με Κατανομή ανά έτος (ΣΑΤΑ) (Δ/νση Έργων Υποδομής) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016 για πληρωμή έργων από πιστώσεις ΣΑΤΑ-ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ/νση Έργων Υποδομής) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής ).
Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016 για πληρωμή έργων από Εξειδικευμένες πιστώσεις (Δ/νση Έργων Υποδομής) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής ).
Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016 για πληρωμή έργων από ίδιους Πόρους-Ίδιους Πόρους Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (Δ/νση Έργων Υποδομής) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής ).
Ψήφιση πιστώσεων για την ανάληψη υποχρεώσεων από προμήθειες, υπηρεσίες και έργα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Ψήφιση πιστώσεων για την ανάληψη υποχρεώσεων για μισθώματα ακινήτων, κτιρίων και ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.404,58 € εκ του υπολοίπου ποσού των 4.809,16 €, για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας της κ. Φ. Καζάνη συζ. Σάββα το γένος Ιωάννη Καρέλα σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7/97 Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές ΄΄Αγ. Παντελεήμονας-Παραλία Προαστείου΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.530,00 € για την προμήθεια & τοποθέτηση ανταλλακτικών για τους ανελκυστήρες δημοτικών κτιρίων (εισηγητής: Χρ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές).
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για τις ανάγκες μετακίνησης εντός και εκτός έδρας του προσωπικού της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για το έτος 2016 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής).
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.180,80 € για ανανέωση συνδρομών τεχνικών προγραμμάτων (εισηγητής: Χρ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.000,00 € για παροχή υπηρεσιών από εξωτερικά συνεργεία για την επισκευή φορτηγών βυτίων λυμάτων (εισηγητής: Χρ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή φορτηγών βυτίων λυμάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χρ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Ψήφιση πιστώσεων συνολικού ποσού 198.000,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χρ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Ψήφιση πιστώσεων συνολικού ποσού 197.000,00 € για παροχή υπηρεσιών από εξωτερικά συνεργεία για την επισκευή οχημάτων και Μ.Ε. (εισηγητής: Χρ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.992,50 € για την υπηρεσία φωτορεπόρτερ (εισηγητής: Κ. Πελετίδης - Δήμαρχος).
Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την υπηρεσία από δημοσιογράφο σύνταξης ενημερωτικού, αποδελτίωσης ημερήσιου Τύπου και λοιπών εντύπων (εισηγητής: Κ. Πελετίδης - Δήμαρχος).
Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την υπηρεσία από δημοσιογράφο κάλυψης σε μορφή ψηφιακής εικόνας δραστηριοτήτων (καμπάνια) του Δημάρχου Πατρέων (εισηγητής: Κ. Πελετίδης - Δήμαρχος).
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τη σύνδεση του Δημοτικού Λαχανόκηπου με το δίκτυο αποχέτευσης - Ορισμός υπολόγου (Φλωράκης) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου - Αρμ. Δ/ντής).
Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Παραλίας (Ζωγράφος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια).
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [05:55:30]