Δευτέρα 21 Μαΐου 14:23      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στο Δημοτικό Συμβούλιο

Πάτρα: Οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στο Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου στις 16.00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, έτους 2016, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών, ανταποδοτικού χαρακτήρα (Κοιμητήρια) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας-Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επί της οδού Μεγιστίου (σχετική η αριθμ. 15/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επί της οδού Αυστραλίας (σχετική η αριθμ. 16/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επί της οδού Φαβιέρου, λόγω έργων της ΔΕΥΑΠ (σχετική η αριθμ. 17/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επί της οδού Ηλείας, λόγω έργων της ΔΕΥΑΠ (σχετική η αριθμ. 18/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επί της οδού Ιωνίας, λόγω έργων της ΔΕΥΑΠ (σχετική η αριθμ. 19/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος της εφημερίδας ΑΧΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (σχετική η αριθμ. 20/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Τοποθέτηση σιδηρών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, επί των πεζοδρομίων των οδών Αριστοτέλους και Νικομάχου, παραπλεύρως του 44ου Δημοτικού σχολείου (σχετική η αριθμ. 21/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
Λήψη απόφασης για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και την ανάθεσή τους σε ιδιώτες (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου- Αρμ. Δ/ντής).
Αποστολή αιτήματος στην Γ.Γ.Α., για την έγκριση 20 θέσεων ωρομισθίων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ΙΔΟΧ που θα προσληφθούν αποκλειστικά με αντίτιμο, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού, περιόδου 2016-2017 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση απόδοσης ποσού 150.000€, σε Σχολικές Επιτροπές, για επισκευαστικές ανάγκες Σχολείων (ΣΑΤΑ Σχολείων) (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
Ανάθεση στις αθλητικές εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου « DA LUZ», της Διοργάνωσης του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Εργαζομένων Δήμου Πατρέων «Κ. Δαβουρλής 2016» (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
Αποστολή του Δήμου Πατρέων, στους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες, στη νέα Ταϊπέι (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
Συμπλήρωση των υπ' αριθμ. 21835/2101/26-2-14 (ΦΕΚ 642 τ.Β/14-3-14), 54341/5150/11-7-14 (ΦΕΚ 2053 τ.Β/29-7-14), 133294/12400 (ΦΕΚ 2767 τ.Β/15-10-14) και αποφάσεων του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. και της αριθμ. 91042/9860/13-8-2015 (ΦΕΚ 1891 τ.Β/8-9-2015) απόφασης του ασκούντος χρέη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ.Ε. και Ι., περί καθορισμού εξαιρέσεων, στη λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων, για την καθιέρωση νέων εξαιρέσεων που αφορούν στη λειτουργία του «Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών», που υπάγεται στη Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, ως συγχρηματοδοτούμενου έργου του ΕΣΠΑ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας-Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
Λήψη απόφασης, προσωρινής παραχώρησης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων και καθορισμού ισχύος αυτών, στα πλαίσια διενέργειας εκδηλώσεων των Απόκρεω (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
Ανανέωση συνδρομών του Δήμου, σε εφημερίδες και περιοδικά, για το έτος 2016 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Έγκριση της αριθμ. 19/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην Α΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2016 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, Δήμου Πατρέων και Κ.Ε ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας (σχετική η αριθμ. 277/2016 απόφαση του Δ.Σ.) (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
Μετάθεση συμβατικού χρόνου φόρτωσης- παράδοσης, για την προμήθεια δύο Αναρροφητικών σαρώθρων, με χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων περίπου 4m3 (εισηγητής: Χ. Κορδάς-Αντ/ρχος, Π. Λέμης, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Άρση επικινδυνότητας σε ετοιμόρροπα κτίρια (2015)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς-Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών κτιρίων (2014)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς-Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
Ορισμός εκπροσώπου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά αναπληρωτού, ως μέλους Πρωτοβάθμιας Επιτροπής εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας, ανά ζώο ή προϊόν, από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
Τροποποίηση της αριθμ. 415/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (Πίσπα Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (Αλεξανδρόπουλος Ν.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
Διαγραφή οφειλής της κας Πλιάτσικα Ιουλίας, ενοικιάστριας περιπτέρου, επί της οδού Μεσολογγίου και Κορυτσάς, από χρηματικούς καταλόγους, λόγω διακοπής εργασιών την 31/12/2015 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (εν μέρει), από συνολική οφειλή μηνός Ιανουαρίου 2016, του Σταύρου Αναστασόπουλου, ενοικιαστή περιπτέρου, επί της οδού Αγ. Ανδρέου και Γούναρη (πλατεία Πίνδου), από χρηματικούς καταλόγους, λόγω διακοπής εργασιών την 15/1/2015 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Αδαμόπουλος Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Βυθούλκα Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Γερογιάννης Δ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Γκαργκαβούζης Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Δημητρόπουλος Σ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Καγιάφας Σ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Καμίτσης Ν.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Κάτελας Μ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Λειβαδάς Γ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Μαντάς Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Μαυροειδή Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Μηλιτσόπουλος Κ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Νικολόπουλος Γ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Πούτζα Β.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Πρωΐμου Μ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Ροδόπουλος Χ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Ρουμελιώτης Χ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή οφειλής (Τζογαδώρου Ο.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Διαγραφή χρεών, από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων ΚΟΚ, ποσού 100,00€ (Σπηλιωτόπουλος Α. κλπ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Επιστροφή ποσού (Καρράς Κ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Επιστροφή ποσού (Αναστασοπούλου Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [14:23:39]