Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 18:57      8°-16° Πάτρα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Απογοητευτικά τα στοιχεία για τον τζίρο της βιομηχανίας το Δεκέμβριο

Απογοητευτικά τα στοιχεία για τον τζίρο της βιομηχανίας το ΔεκέμβριοΠτώση 1,8% κατέγραψε ο τζίρος στη βιομηχανία το Δεκέμβριο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) παρουσίασε µείωση 1,8% το µήνα Δεκέμβριο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του ∆εκεµβρίου 2014, έναντι µείωσης 6,8% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.
Ο µέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκαµήνου Ιανουαρίου 2015-∆εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Ιανουαρίου 2014-∆εκεµβρίου 2014, παρουσίασε µείωση κατά 10,4%, έναντι µείωσης 1,1% που σηµειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.
Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία κατά 1,8% το µήνα ∆εκέµβριο 2015 οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:
α. Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατοµείων κατά 14,6%, και
β. Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 2,1%.
Επίσης οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:
-Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 0,1%
-Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 4%
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση


 


 

 

 


Πελοπόννησος
 
 

 Τελευταία [18:57:01]