Κυριακή 20 Μαΐου 19:10      19°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Απογοητευτικά τα στοιχεία για τον τζίρο της βιομηχανίας το Δεκέμβριο

Απογοητευτικά τα στοιχεία για τον τζίρο της βιομηχανίας το ΔεκέμβριοΠτώση 1,8% κατέγραψε ο τζίρος στη βιομηχανία το Δεκέμβριο του 2015, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) παρουσίασε µείωση 1,8% το µήνα Δεκέμβριο 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του ∆εκεµβρίου 2014, έναντι µείωσης 6,8% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013.
Ο µέσος Γενικός ∆είκτης του δωδεκαµήνου Ιανουαρίου 2015-∆εκεµβρίου 2015, σε σύγκριση µε τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Ιανουαρίου 2014-∆εκεµβρίου 2014, παρουσίασε µείωση κατά 10,4%, έναντι µείωσης 1,1% που σηµειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.
Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία κατά 1,8% το µήνα ∆εκέµβριο 2015 οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:
α. Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατοµείων κατά 14,6%, και
β. Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 2,1%.
Επίσης οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:
-Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 0,1%
-Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 4%
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [19:10:54]