Κυριακή 20 Μαΐου 17:18      19°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΕΣΠΑ: Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τα τέσσερα νέα προγράμματα

ΕΣΠΑ: Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τα τέσσερα νέα προγράμματαΜόνο ηλεκτρονικά θα γίνονται οι αιτήσεις χρηματοδότησης από τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας.
Σε διευκρινιστικό σημείωμα του υπουργείου αναφέρεται ότι οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στα προγράμματα έχουν ως εξής:
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Ημερομηνία Υποβολής από 8 Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2016. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα: Ημερομηνία Υποβολής από 17 Μαρτίου έως 27 Απριλίου 2016. Αφορά φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, τα οποία είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
Αναβάθμιση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές: Ημερομηνία Υποβολής: Από 7 Απριλίου έςως 20 Μαίου 2016. Η δράση με συνολικό προϋπολογισμό 130 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑΝΕκ.
Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών: Ημερομηνία Υποβολής από 29 Μαρτίου έως 17 Μαΐου 2016. Η δράση έχει προϋπολογισμό 70 εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται σε υφιστάμενες και μικρές και πολύ μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2015 κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [17:18:18]