Σάββατο 26 Μαΐου 05:44      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα: Προγραμματισμός προσλήψεων την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο

Πάτρα: Προγραμματισμός προσλήψεων την Τετάρτη στο Δημοτικό ΣυμβούλιοΣυνεδριάζει στις 17 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:
1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού, για το έτος 2016 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
2. Δημιουργία και λειτουργία 6ου θερινού ΚΔΑΠ, στο χώρο με την επωνυμία «Πατρινή Παιδική Εξοχή», στη θέση Κάτω Ροϊτικα Πατρών (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
3. Έγκριση παραχώρησης χρήσης, χωρίς αντάλλαγμα, χώρου στα Κάτω Ροϊτικα Πατρών, στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, για την υλοποίηση δράσεων θερινού ΚΔΑΠ» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
4. Έγκριση υποβολής πρότασης, για συνέχιση της Λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
5. Έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 481.027,37€- Α΄ Κατανομή 2016 - στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δ. Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους» (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
6. Σύσταση Διοικούσας Επιτροπής Δημοτικών Ποδοσφαιρικών Γηπέδων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος).
7. Έγκριση της αριθμ. 1/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, η οποία αφορά στην Λογιστική τακτοποίηση του προϋπολογισμού του οικον. έτους 2015, καθώς και της 3/2016 απόφασης, η οποία αφορά στην 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2016 (εισηγητής: Α. Τερζής- Πρόεδρος Δ.Σ.).
8. Έκθεση Δ΄ τριμήνου, έτους 2015, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου (σχετική η αριθμ. 44/2016 απόφαση της Ο.Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
9. Έγκριση εργασιών στήριξης αγωγού προσαγωγής «ΜΥΗΣ Γλαύκου» της εταιρείας ENEL GREEN POWER HELLAS A.E., σε τμήματα της Δημοτικής οδού Σουλίου- Μοίρα, Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
10. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή οδού Αυστραλίας, από Κανελλοπούλου έως πάροδο Αυστραλίας 41» (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
11. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου γραφείων οδού Παντανάσσης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς-Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
12. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου γραφείων οδού Παντανάσσης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς-Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
13. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης επιγραφής (σταυρός φαρμακείου), ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Ευφροσύνη Αθανασοπούλου- Αγγελοπούλου και Σια ΟΕ» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
14. Ανάκληση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (Σπυρόπουλος Λ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
15. Αντικατάσταση Αντιπροέδρου ΔΕΥΑΠ (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
16. Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων, για τη στέγαση σχολικών μονάδων (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Υλοποίηση του κυρίως έργου των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς-Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
18. Οίκοθεν σημειακή τροποποίηση στο Ο.Τ./Κ.Χ. 2924 του Σχεδίου Πόλεως Πατρών, περιοχής Επέκτασης Γούβας, με: μετατροπή της χρήσης του από κοινόχρηστο χώρο «Parking» σε κοινόχρηστο χώρο «παιδικής χαράς, χαρακτηρισμό των ανωνύμων περιμετρικών του οδών του ως πεζοδρόμων και παράλληλη μετατόπιση της ΝΑ ρυμοτομικής του γραμμής (σχετική η αριθμ. 11/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
19. Διαγραφή οφειλής (Γιαννακοπούλου Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
20. Διαγραφή οφειλής (Δημητριάδου Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
21. Διαγραφή οφειλής (Διαμαντή Θ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
22. Διαγραφή οφειλής (Κατσαράκης Κ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
23. Διαγραφή οφειλής (Κατσαράκης Ν.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
24. Διαγραφή οφειλής (Νικολέτος Β.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
25. Διαγραφή οφειλής (Ξούλου Θ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
26. Διαγραφή ποσού (Ξενοδοχεία Μετζελόπουλου Α.Ε) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
27. Διαγραφή οφειλής (Μπακόπουλος Χ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
28. Διαγραφή οφειλής (Μπαλάκος Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
29. Διαγραφή οφειλής (Μπαχράς Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
30. Διαγραφή οφειλής (Παπανδρικόπουλος Δ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
31. Διαγραφή οφειλής (Ρηγόπουλος Ι.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
32. Διαγραφή οφειλής (Τσονάκα Σ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
33. Διαγραφή διοικητικών προστίμων από παραβάσεις ΚΟΚ (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [05:44:28]