Τρίτη 22 Μαΐου 01:12      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Επιμελητήριο: Σε κίνδυνο 800 επενδυτικά σχέδια του Αναπτυξιακού

Επιμελητήριο: Σε κίνδυνο 800 επενδυτικά σχέδια του ΑναπτυξιακούΑίτημα για οριζόντια παράταση των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων μέχρι τα τέλη του 2017 κατέθεσε το Επιμελητήριο Αχαΐας στον Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Γ. Σταθάκη
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
Να σημειωθεί ότι σε νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής, προβλέπεται να δοθεί παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011, μέχρι τις 30/6/2017 για τους φορείς όμως που έχουν ολοκληρώσει το 50% της επένδυσης.
Η απόφαση αυτή κρίνεται από το Επιμελητήριο Αχαΐας ως θετική, όμως επισημαίνεται ότι η παράταση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη και να μην θέτει όρους ως προς το στάδιο υλοποίησης των επενδύσεων και οι λόγοι που προβάλλονται είναι απόλυτα συνδεδεμένοι με την επικρατούσα οικονομική συγκυρία.
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Οπως επισημαίνει το Επιμελητήριο Αχαΐας, η πιθανή ψήφιση της προτεινόμενης από το υπουργείο Οικονομίας ρύθμισης για τη χορήγηση παράτασης υπό προϋποθέσεις και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα οδηγήσει σε αναγκαστική απένταξη περισσότερα από 800 επενδυτικά σχέδια και στην απώλεια τουλάχιστον 6.000 θέσεων εργασίας. Αξίζει δε να σημειωθεί πως στα προς απένταξη ανωτέρω αναφερόμενα έργα, βρίσκονται και επιχειρήσεις που έχουν λάβει χρήματα προκαταβολικά, τα οποία θα πρέπει να επιστρέψουν εντόκως.
Επιπλέον, σύμφωνα και με τα στοιχεία που παρέθεσε και ο αρμόδιος γενικός γραμματέας κ. Λαμπριανίδης, 1.238 έργα που έχουν ενταχθεί στον ν. 3908/11 είναι σε πρώιμο στάδιο και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να απενταχθούν αν δεν υπάρξει η αντίστοιχη πρόβλεψη παράτασης.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ
Οσον αφορά δε στα έργα που έχουν ενταχθεί προς ενίσχυση με βάση τον νόμο 3908/11, τα οποία είναι τα πλέον αδικημένα λόγω των οικονομικών συγκυριών, το Επιμελητήριο τονίζει ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν δύο έτη επιπλέον παράτασης μετά την νέα ημερομηνία λήξης τους, δηλαδή είτε την 31/12/2017 είτε μεταγενέστερα εφόσον προκύπτει από την εγκριτική απόφαση και εφόσον έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον το 50% του έργου, όπως προβλέπει ο νόμος 3908/11.
Συμπληρωματικά, το υπουργείο θα πρέπει να καλέσει το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν εντάξει επενδυτικά σχέδια, στους ως άνω νόμους, να απαντήσουν αν τα σχέδια τους παραμένουν ώριμα και ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν. Και σε αντίθετη περίπτωση -όσοι δηλώσουν αδυναμία- να γίνει απένταξη.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:12:12]