Παρασκευή 25 Μαΐου 17:40      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


"Πράσινο φως" από τον ΟΛΠΑ για τη μονάδα υποδοχής φυσικού αερίου στο λιμάνι της Πάτρας

"Πράσινο φως" από τον ΟΛΠΑ για τη μονάδα υποδοχής φυσικού αερίου στο λιμάνι της ΠάτραςΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. αποφάσισε, ομόφωνα, τη συνεργασία με την Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Αν. Εταιρεία) και τη συμμετοχή στην υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό "Συνδέοντας την Ευρώπη" (Connecting Europe Facility) για την εγκατάσταση μονάδας υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο λιμάνι της Πάτρας.
Ειδικότερα αποφάσισε την διάθεση, της απαιτούμενης για την χωροθέτηση, έκτασης στο νότιο λιμάνι, αφού προηγουμένως εξασφαλίσθηκε η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτ. Περιουσίας Δημοσίου).
Προηγήθηκε εκτενής διαβούλευση και συνεργασία με την διοίκηση κ αι τις υπηρεσίες της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. για το φυσικό και τεχνικό αντικείμενο της πρότασης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται, πέραν των χερσαίων και οι αναγκαίες λιμενικές εγκαταστάσεις.
Η μονάδα θα εξυπηρετεί ανάγκες διάθεσης φυσικού αερίου ως ναυτιλιακού καυσίμου, αλλά και για Βιο μηχανική και Οικιακή χρήση.
Την σύνταξη του φακέλου της πρότασης, σε τεχνικό επίπεδο, έχο υν αναλάβει οι υπηρεσίες της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.
Ως ιδιαίτερα σημαντική, για την υποστήριξη και πληρότητα του φακέλου της πρότασης καθώς και την άρτια σύνταξη του τεχνικού δελτίου του έργου, αποτιμάται η συμβολή των αποτελεσμάτων της μελέτης που εκπονούν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Τεχνικό Επιμελητήριο, στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης με τη .ΕΠ.Α. Α.Ε. που υπογράφηκε πρόσφατα .
Ηέλευση φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα αποτελεί διαρ κές αίτημα των πολιτικών, επιστημονικών και παραγωγικών φορέων της Δυτικής Ελλάδας και αποτελεί αναγκαία και κρίσιμη παρ άμετρο για την οικονομία της. Αναμένεται να έχει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη και παράλληλα θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση του περιβάλλοντος της αστικής περιοχής της πόλης μας.
Η υποστήριξη της πρ ότασης από τους πολιτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς καθώς και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι καθοριστικής σημασίας για την έγκριση της από της αρμόδιες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές αρχές
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [17:40:48]