Σάββατο 26 Μαΐου 11:29      18°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Απ. Κατσιφάρας στην "Π": Τώρα, κάθε ευρώ θα πέσει στην πραγματική οικονομία

Απ. Κατσιφάρας στην "Π": Τώρα, κάθε ευρώ θα πέσει στην πραγματική οικονομίαΤο νέο στίγμα του για τη γεμάτη τετραετία που ακολουθεί με «προίκα» τα χρήματα του νέου ΕΣΠΑ που αυτή τη φορά θα είναι «κομμένο και ραμμένο» στις τοπικές ανάγκες, δίνει στην «Π» ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας με συνέντευξή του στον Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο.
Απαντώντας στις ερωτήσεις της «Π» κάνει ένα απολογισμό για την περίοδο 2011-2015, ιεραρχώντας τη σημαντική προσπάθεια που έγινε να προωθηθούν έργα και δράσεις με αποτέλεσμα σημαντικές απορροφήσεις αλλά και πολλά χρήματα για επιχειρήσεις και στήριξη της καινοτομίας.
Ηδη μέσα στην περίοδο αυτή ωρίμασαν οι συνθήκες για τον νέο αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό που προσέφερε τη δυνατότητα στην Περιφέρεια να έχει τον πρώτο λόγο στο σχεδιασμό του νέου ΠΕΠ 2014 - 2020 και ουσιαστικά να προδιαγράψει τις δράσεις που σταδιακά «ανοίγουν».
Ξεκαθαρίζει ότι το νέο ΕΣΠΑ δεν θα είναι περιορισμένο σε σχέση με υποδομές και δίκτυα, επισημαίνοντας ότι αυτό που μένει εκτός πλέον είναι μεμονωμένα έργα, που δεν μπορεί να συμβάλλουν με θέσεις εργασίας ή άλλους τρόπους, στην ανάπτυξη.
Μιλά για το νέο Πρόγραμμα Αστικών Αναπλάσεων που θα υλοποιηθεί σε Πάτρα και Αγρίνιο και τονίζει τη σημασία που έχει για την Περιφέρεια η υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
στον ΠΑΝΟ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟ
Η Περιφέρεια επιχειρεί να πρωταγωνιστήσει στην αναπτυξιακή πορεία με νέο στρατηγικό σχέδιο. Τι είναι αυτό στο οποίο πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία ώστε να το επιτύχουμε;
H αιρετή Περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις ανάγκες των πολιτών της και είναι σε πλεονεκτικότερη θέση ώστε να προσδιορίσει τις πολιτικές αλλά και να ανταποκριθεί σε αυτές, ιδίως σε περιόδους κρίσης.
Ο στρατηγικός και επιχειρησιακός μας σχεδιασμός κινείται σε τρεις κατευθύνσεις, διεκδίκηση για εθνικά έργα και δράσεις, σχεδιασμός και υλοποίηση για περιφερειακά έργα και συντήρηση για τα υφιστάμενα. Και αυτά, με συνεχή δημόσια αξιολόγηση, ώστε να διατηρείται το πρόγραμμα δυναμικό και να μπορεί να προσαρμόζεται άμεσα στις όποιες νέες συνθήκες διαμορφώνονται και στη Χώρα.
Χαρακτηριστικό της στρατηγικής που υλοποιούμε ήδη την τελευταία 5ετία είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων μετά τον σεισμό του 2008. Ηδη η Περιφέρεια κατάρτισε ένα σχεδιασμό για το Νοσοκομείο του Αγ. Ανδρέα, την Παντάνασσα και πολλές νέες αίθουσες σε σχολεία της περιοχής μας που έως και το 2011, τρία χρόνια μετά τον μεγάλο σεισμό, δεν κατέστη δυνατόν να αποκατασταθούν.
Εμείς, με υπεύθυνο και συστηματικό τρόπο, καταγράψαμε τις ανάγκες, διαπιστώσαμε τον βαθμό ωριμότητας του κάθε έργου, αναζητήσαμε χρηματοδότηση και συνεργαστήκαμε με τους συναρμόδιους φορείς για τις αποκαταστάσεις.
Σήμερα, έχει παραδοθεί ο νέος Ι.Ν. της Παντάνασσας, προχωρά με γοργούς ρυθμούς το Νοσοκομείο, ενώ αποκαταστάθηκε μεγάλος αριθμός σχολείων.
Στον νέο σχεδιασμό μας αναπτύσσουμε τα αναγκαία βήματα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των νέων αγροτών, με έμφαση
>στη βελτίωση βασικών υποδομών,
>τη σύνδεση της παραγωγής με τη μεταποίηση,
>την αξιοποίηση της πρωιμότητας και της ποιότητας, ως στοιχείων διαφοροποίησης από ανταγωνίστριες χώρες και περιοχές, αλλά και
>την ανάπτυξη, με επέκταση των τοπικών αγορών.
Η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, βρίσκονται ψηλά στον νέο μας προγραμματισμό με έμφαση στην καινοτομία και την αειφορία, κρίσιμα δομικά συστατικά για τη δημιουργία μιας «έξυπνης» και «κυκλικης» οικονομίας. Στις ίδιες προδιαγραφές πάνω σχεδιάζουμε και το τουριστικό μας προϊόν.
Εμείς, καθημερινά, σχεδιάζουμε, υλοποιούμε, παρακολουθούμε, διεκδικούμε, στεκόμαστε πλάι στον πολίτη και στις καθημερινές ανάγκες του. Η συνεργασία ήταν το κλειδί της επιτυχίας μέχρι σήμερα. Οπου υπήρχε, είχαμε αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε και στο μέλλον την προσπάθειά μας αυτή προκειμένου να είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο μας.
Σχετικά με τη νέα Προγραμματική Περίοδο αναφέρεστε διαρκώς στην καινοτομία, στην εξειδίκευση, στην αειφορία. Βασικές υποδομές όμως στην περιοχή παραμένουν ανολοκλήρωτες…
Στη Δυτική Ελλάδα, λόγω γεωγραφικής θέσης, αναγλύφου και εξωστρεφούς χαρακτήρα της, υπήρχαν παραδοσιακά κέντρα νέων ιδεών και καινοτομίας. Στόχος μας είναι η προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, με την ενεργοποίηση των εξαιρετικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών ινστιτούτων που διαθέτει η Περιφέρειά μας, με την υποστήριξη των καινοτόμων ΜμΕ, με την αντιμετώπιση των αναγκών σε δεξιότητες και με την ενθάρρυνση καινοτόμων προϊόντων και λύσεων, ώστε η Περιφέρειά μας να μπορεί να αποδεσμεύσει το αναξιοποίητο αναπτυξιακό δυναμικό που διαθέτει διασφαλίζοντας παράλληλα την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος.
Το νέο ΕΣΠΑ διέπεται από τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όπου η καινοτομία και η αειφορία έχουν σημαντική θέση. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε η κυρίαρχη λογική της ΕΕ για κάθε ΕΣΠΑ, είναι ότι σε κάθε πρόγραμμα αξιοποιείς αυτά που πέτυχες με τα προηγούμενα.
Οι υποδομές δεν αποκλείονται από το νέο ΕΣΠΑ, ωστόσο, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, ο οποίος θα έχει και δράσεις ανάπτυξης, απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής. Αυτό που δεν περιλαμβάνεται στο νέο ΕΣΠΑ είναι μεμονωμένα έργα που δεν συμβάλλουν σε περαιτέρω ανάπτυξη.
Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν προαπαιτούμενο για το νέο πρόγραμμα γιατί κάθε ευρώ πρέπει να περνά και στην πραγματική οικονομία.
Θα αλλάξει κάτι στις διαδικασίες ένταξης, φορείς με καλύτερα αντανακλαστικά μπορεί να παίρνουν έργα ΕΣΠΑ ανεξάρτητα τις ανάγκες των πολιτών, ή, πως μπορεί να συνδυαστεί αυτό;
Οταν τον Ιούλιο του 2011 ήρθε στην αρμοδιότητά μας το προηγούμενο ΠΕΠ 2007-2013, εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας στην υλοποίηση έργων, στην ένταξη νέων έργων που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της περιφέρειας, αξιολογήσαμε δράσεις και έργα με τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία.
Δώσαμε βαρύτητα στην Υγεία, την Πρόνοια, την Παιδεία, τις Αστικές Αναπλάσεις και την Επιχειρηματικότητα. Για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, διεκδικήσαμε και πετύχαμε ως περιφέρειες να συμμετέχουμε ουσιαστικά στον σχεδιασμό του.
Επομένως, το πρώτο πράγμα που εξασφαλίζει ότι το νέο ΕΣΠΑ θα είναι πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών μας, θα υλοποιηθεί σε μεγάλο μέρος από εμάς, φεύγοντας επιτέλους από τη λογική η «Αθήνα» να σχεδιάζει, να διαχειρίζεται, να υλοποιεί και να ελέγχει έργα για εμάς.
Το ΠΕΠ 2014-2020 σχεδιάστηκε, λοιπόν, από εμάς, μέσα από ευρείες διαδικασίες διαβούλευσης, ώστε να αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής μας. Και το κυριότερο θα υλοποιηθεί από εμάς, αποτελεσματικότερα, ταχύτερα και πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες.
Στο νέο ΠΕΠ, σκοπός είναι σύνδεση της απορροφητικότητας με την αποτελεσματικότητα και το κοινωνικό αντίκρισμα. Στόχος μας είναι έργα που θα είναι χρήσιμα στην πραγματική οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.
Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση και στον ανοιχτό δημοκρατικό σχεδιασμό του νέου ΠΕΠ, ακριβώς για να εξασφαλίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό αντίκρισμα μεταξύ σχεδιασμού και υλοποίησης, και να αποφύγουμε λάθη και νοοτροπίες του παρελθόντος.
Διανύουμε πάντως το τρίτο έτος της νέας προγραμματικής περιόδου, οι προκηρύξεις καθυστερούν, πως θα καλύψετε το κενό;
Ηδη, από το 2015 έχουμε τέσσερις Προσκλήσεις και μία Προδημοσίευση Πρόσκλησης «στον αέρα», για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μία για τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο της Πάτρας - Δυτικής Αχαΐας, για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων και την Στρατηγική Εξυπνης Εξειδίκευσης του ΠΕΠ 2014-2020.
Προετοιμασία έχει γίνει και για τα μεταφερόμενα έργα. Πρόκειται για έργα που έχουν ωριμότητα, συμβάσεις και η υλοποίησή τους θα προχωρήσει κανονικά, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να έχουμε άμεσα δαπάνες.
Αυτό δεν έγινε τυχαία. Η ένταξη έργων, στην προηγούμενη Προγραμματική περίοδο, έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε ώριμα έργα, απορροφήσεις στο πρόγραμμά μας, πόρους στον τόπο μας με πληρωμές που θα υλοποιούνται κανονικά.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττικής έχει προβλεφθεί ειδικό Αναπτυξιακό για την Αθήνα. Σκέφτεστε κάτι αντίστοιχο για την Πάτρα; Είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδας και οι προκλήσεις πολλές.
Τα ολοκληρωμένα σχέδια είναι αυτά που κατά προτεραιότητα θα συμπεριληφθούν στο νέο ΕΣΠΑ.
Στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014 - 2020 υπάρχει σχεδιασμός για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη σε πόλεις με περισσότερους από 70.000 κατοίκους, την Πάτρα και το Αγρίνιο. Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη περιλαμβάνει πλέγμα δράσεων με στόχο την ενδυνάμωση πόλεων με νέα μέσα και νέες λύσεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων των αστικών περιοχών τους.
Σήμερα, προετοιμάζουμε Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης, ειδικότερα προχωράμε στην ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών των περιοχών παρέμβασης, τη Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης, την καταγραφή των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και ενδεικτικών δράσεων ανά ειδικό στόχο και του τρόπου εφαρμογής και διαχείρισης.
Μέχρι σήμερα υπάρχει συνεχής συνεργασία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας με τις υπηρεσίες των Δήμων Πατρών και Αγρινίου, για την προετοιμασία του βέλτιστου σχεδίου ανάπτυξης του αστικού ιστού των δύο αυτών Δήμων και γνώμονα την αειφόρο και οικονομική ανάπτυξη. Για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης και την Πάτρα, κυρίαρχη θέση έχει το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ 2007-2013

Με το κλείσιμο του ΕΣΠΑ στο τέλος του 2015, τι είναι αυτό που μας μένει στην Αχαΐα και στην Περιφέρεια, ποια έργα «ορόσημο» υλοποιήθηκαν;
Από τον Ιούλιο του 2011, όταν περιήλθε σε εμάς η αρμοδιότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013, ξεκινήσαμε έναν αγώνα δρόμου, ώστε ν' αξιοποιηθεί και το τελευταίο ευρώ κοινοτικών κονδυλίων. Και η δέσμευσή μας αυτή επιτεύχθηκε επ' ωφελεία των πολιτών της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και της Ηλείας.
Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που παρά τις αντιξοότητες και κόντρα στις δυσκολίες, με τον αγώνα που δώσαμε, υπερκαλύφθηκε η απορρόφηση του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2007-2013, δεν υπήρξε απώλεια πόρων και το τελικό ποσό δαπανών στο τέλος αυτού του χρόνου και με το τέλος του προγράμματος, ανήλθε στα282 εκατ. ευρώ.
Παρεμβάσεις που είχαν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες είχαν αραχνιάσει, έργα υποδομής έμεναν στα χαρτιά και στις μελέτες. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στηρίχθηκαν για τον εκσυγχρονισμό τους και την εξωστρέφειά τους, είναι η μεγάλη παρακαταθήκη του ΠΕΠ 2007-2013.
Για καθένα από αυτά τα έργα που κάναμε αυτή την Προγραμματική Περίοδο που λήγει, όσο μεγάλο ή μικρό μπορεί να το κρίνει κάποιος, είχα την ίδια αγωνία και κατέβαλα την ίδια προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
Ωστόσο για να μην θεωρηθώ ότι υπεκφεύγω θα αναφέρω ενδεικτικά Παντάνασσα, αστικές αναπλάσεις, διάνοιξη Κανακάρη, λιμάνι Αιγίου, το κτίριο του Αγ. Ανδρέα, σχολικά κτίρια, λιμάνι του Κατακόλου, Νοσοκομείο Αγρινίου, Μίνι Περιμετρική, αλλά όσο και να συνεχίσω όλο και κάποιο θα αδικήσω. Τα θεωρώ όλα «παιδιά μου» και δύσκολα μπορώ να ξεχωρίσω το ένα από το άλλο.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Η οικονομική κρίση επιφέρει συνέπειες στην τοπική κοινωνία, πολίτες δεν έχουν τα στοιχειώδη για τη διαβίωση. Πώς συντρέχετε ως Περιφέρεια στην ανακούφιση των πολιτών;
Εμείς, από την πρώτη στιγμή, και παρά το γεγονός ότι οι θητείες μας συμπίπτουν με μια από τις δυσκολότερες περιόδους της χώρας μας, επιλέξαμε η Περιφέρεια, στην Αιτωλοακαρνανία, στην Αχαΐα και την Ηλεία, να λειτουργήσει ως ανάχωμα στις συνέπειες της κρίσης και ν' αξιοποιήσει και το τελευταίο ευρώ που έχει στη διάθεση της για την στήριξη της κοινωνίας και της ανάπτυξης.
Επίσης, αξιοποιήσαμε τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας και να δρομολογήσαμε τα Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης ώστε να δώσουμε ανάσα στο πρόβλημα της ανεργίας.
Εφαρμόσαμε πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της, αξιοποιώντας και την Κινητή Μονάδα Υγείας που διαθέτουμε, εκτελούμε κάθε χρόνο προγράμματα προληπτικής ιατρικής στις μεγάλες πόλεις και την περιφέρειά τους με δωρεάν εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, δωρεάν εξετάσεις για AIDS, δωρεάν σπειρομετρήσεις, κ.λπ.
Διασφαλίσαμε ένα πλέγμα υποδομών για τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες (στέγες διαβίωσης, ιδρύματα), δομές που χρηματοδοτήσαμε από το ΕΣΠΑ και μερικές υλοποιήσαμε.
Με το Πρόγραμμά μας «ΣΤΕΓΑζω» καλύπτουμε τις δαπάνες για τη στέγαση, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, την οικοσυσκευή, την ένδυση & υπόδηση, την διατροφή και την μετακίνηση δεκάδων συμπολιτών που σήμερα ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης. Αν συνυπολογίσουμε και τις ανάλογες δράσεις του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» που υλοποιούν οι δήμοι, απλώνεται ένα σημαντικό δίχτυ που στηρίζει να σταθούν και πάλι στα πόδια τους και σιγά-σιγά να επανενταχθούν στην κοινωνία, συνάνθρωποί μας που λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, αλλά και για ξεχωριστούς λόγους ο καθένας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της έλλειψης στέγης, την πιο ακραία μορφή ένδειας, απορίας και κοινωνικού αποκλεισμού.
Αξιοποιήσαμε το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και ήδη υλοποιούμε με απτά αποτελέσματα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που περιλαμβάνει τη διανομή τροφίμων και τη βασική υλική συνδρομή σε σχεδόν 40.000 συμπολίτες, που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και χρειάζονται άμεση υποστήριξη, με συνοδευτικά μέτρα για την κοινωνική ενσωμάτωσή τους.
Προχωρήσαμε στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και υλοποιούμε το έργο «Παροχή τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.
Εχουμε επίγνωση, όμως, ότι δεν είναι εύκολη η αποστολή μας στον τομέα αυτό καθώς η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικότερα, αλλά στερείται οικονομικών πόρων και θεσμικών αρμοδιοτήτων.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:29:14]