Κυριακή 27 Μαΐου 12:32      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Παράταση έως 30/6 των επενδυτικών νόμων του 2004 και του 2011

Παράταση έως 30/6 των επενδυτικών νόμων του 2004 και του 2011Την παράταση έως τις 30 Ιουλίου του 2016 της προθεσμίας ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στους επενδυτικούς νόμους του 2004 και του 2011, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας.
Σημειώνεται ότι η προθεσμία κανονικά ολοκληρωνόταν σήμερα, 31 Δεκεμβρίου. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι θα υλοποιήσουν το 50% της επένδυσής τους μέχρι τις 30/6/2016, θα τυγχάνουν επιπλέον παράτασης, προκειμένου να ολοκληρώσουν το σύνολο της επένδυσής τους μέχρι τις 30/6/2017.
Παράλληλα λαμβάνονται οργανωτικά και θεσμικά μέτρα για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των επενδύσεων των νόμων αυτών, προκειμένου εντός της νέας προθεσμίας να επιλυθούν οι υπάρχουσες εκκρεμότητες και να ολοκληρωθούν οι ώριμες επενδύσεις επ' ωφελεία της εθνικής οικονομίας.
Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι εντός Ιανουαρίου ολοκληρώνεται το σχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου που θα παρέχει ελκυστικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για την υλοποίηση νέων επενδυτικών προγραμμάτων και θα συμβάλλει, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προγράμματα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και τις λοιπές αναπτυξιακές παρεμβάσεις, στην επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [12:32:57]